Двери: Донети хитан пакет социо-економских мера како би се зауставио масован одлив грађана у иностранство

Немачка планира да у првим месецима ове године донесе закон који ће омугућавати лакши ангажман радника из иностранства. То ће директно утицати и на додатни одлив радне снаге из Србије, и то људи из свих области рада – од занатлија до лекара. Ако томе додамо да ће се вероватно и друге државе одлучити на сличан […]