Ивана Стојановић: Тражимо јасно утврђивање одговорности за случај у Оџацима

Немили догађај који се недавно десио у предшколској установи у Оџацима опет је изнова показао да одговорни за бригу о најмлађима нису дорасли повереном задатку.      Захтевамо да се до краја расветли и испита случај сексуалног искоришћавања деце од стране персоналног асистента у Предшколској установи „Полетарац“, а у сврху коришћења порнографског материјала. Такође, тражимо […]