Двери Ниш: Нишки мрак за јавне расправе о  буџету и изменама планова регулације

Да би спречила учешће грађана у доношењу најзначајнијих одлука за живот у граду, нишка локална власт примењује разне методе фингирања учешћа јавности у поступцима усвајања најважнијих докумената – буџета, измена урбанистичких планова, планова регулације и др. Јавне седнице и расправе о најважнијим документима, власт одржава или далеко од очију јавности и медија или седнице заказује […]