Двери Кикинда: Блокада рачуна града Кикинде је резулатат лошег рада градске власти!

Баш се таква ситуација десила у Кикинди чија је градска каса у блокади од стране предузећа у власништву Зорана Милешевића „3Д – Пројект“. Дирекција за изградњу града Кикинде је била носилац посла преко Фонда за капитална улагања за изградњу пута од Иђоша до моста на Тиси код Аде. Извођач је добио уговор самостално и после […]