Двери Суботица: Шта је смисао постојања Социјално-економског савета Града Суботице?

Када је Градско веће града Суботице дало одобрење на све захтеве за повећање цена услуга јавних предузећа, нико није устао и изнео аргументе против ових повећања.      Требао је да реагује Социјално-економски савет града Суботице, да искаже свој став јер му је, између осталих, један од циљева да се брине о социјалном статусу радника […]