Двери Ниш: Театар и простачко ометање говорника на изнуђеној Јавној расправи о новом нишком ГУП-у

Двери Ниш су јуче учествовале на првој Јавној расправи о Нацрту Генералног урбанистичког плана (ГУП) Града Ниша. Дошли смо да изнесемо суштинске садржајне и процедуралне примедбе на сам Нацрт, у име грађана Ниша који нису питани, а које донесене одлуке изван очију јавности итекако погађају.     Уз најбољу намеру да уђемо са руководством града, […]