Сања Вујановић: Извршити динаризацију кредита у страним валутама

Тема динарских кредита са индексом стране валуте у Србији је позната од 2005. године када су као производ из Аустрије увезени индексирани кредити у швајцарским францима. У исто то време банке су пласирале и евро индексиране кредите. Све би то било сасвим у реду да Србија од 2006. нема закон о девизном пословању, а има […]