Autorski tekstovi

Tamara Milenković-Kerković: Doktore, gde ti je indeks?  – prvi deo – Neša od Sava centra

Tamara Milenković-Kerković: Doktore, gde ti je indeks? – prvi deo – Neša od Sava centra

„Nade obrazovanih jače su od bogatstva neukih“ - Demokrit

Kriza visokog obrazovanja u Srbiji traje decenijama ali je poslednja afera, spontano nazvana „Neša Megatrend“ ili „Doktore, gde ti je indeks“ pokazala da je ova kriza prerasla u političku krizu, koja bi u svakoj pravno uređenoj državi dovela do pada Vlade.


Može li u nekoj od zemalja EU, na mestu šefa državne policije da ostane čovek za koga postoje opravdane sumnje da  je fakultetsku diplomu falsifikovao a doktorat plagirao? Može li zakone, red, pravdu i moral da čuva falsifikator i onaj koji je prisvojio tuđe autorstvo? Za koje vrednosti, bar deklarativno zalaže naš mudri i marljivi  predsednik Republike, Aleksandar Vučić? Nama „sladostrasnoj lažnoj eliti koja se bavi diplomama“ i nije nas „briga za znanje“ ove vrednosti možda i nisu jasne, ali posvećenom pokloniku Maksa Vebera , potpuno je jasan imperativ da se ova afera uguši što pre , i kao i ostale prekrije zaboravom. 


Najpre je pre gotovo dvadeset dana  predsednik SP Dveri Boško Obradović, izneo skandalozne podatke kao i dokumenta koja ih potvrđuju, da je ministar policije i prvi potpredsednik Vlade, drugi čovek vladajućeg SNS-a, Nebojša Stefanović, inače nosilac akademskog naziva  doktora nauka, stečenog na osnovu, u velikim delu plagirane disertacije,  nema ni završene osnovne studije.


Otkriveno je da je Nebojša Stefanović još 2004.god.  Univerzitetu Megatrend podneo Zahtev za nostrifikaciju diplome osnovnih studija stečenu u britanskom  preduzeću „Megatrend International Expert consortium Limited“. To privredno društvo, registrovano za obavljanje konsultantskih i komercijalnih aktivnosti ni po britanskom ni po srpskom pozitivnom pravu nije moglo da obavlja delatnost visokog obrazovanja.


Težinu optužbi uvećavale su i sve  dodatne činjenice. Jedna je i ta da je  Univerzitet Megatrend iz Beograda doneo Odluku o nostrifikaciji diplome Nebojše Stefanovića a koju je izdalo privredno društvo „Megatrend International Expert consortium Limited“ registrovano 1990. god. u Londonu sa osnivačkim ulogom od 100 britanskih funti, a kod koga je kao odgovorno lice u britanskom Registru privrednih subjekata naveden i Mića Jovanović, vlasnik i rektor Univerziteta Megatrend.


Potom je ovo britansko preduzeće 1991.god. kao jedini član i nosilac 100% udela osnovalo i u Agenciju za privredne registre Republike Srbije upisalo  svoje predstavništvo, pod nazivom  Predstavništvo Megatrend International Expert Consortium Ltd. London Beograd. Prema srpskom Zakonu o privrednim društvima predstavništva stranih preduzeća nemaju svojstvo pravnog lica, što znači da ne mogu ni da obavljaju delatnost, ni da vrše usluge, niti mogu da zaključuju ugovore, kao što nisu obavezna ni da vode poslovne knjige.


Dakle, ni londonsko preduzeće (LTD je forma najbliža domaćem d.o.o.), a ni njegovo srpsko predstavništvo, nisu mogli ni u Srbiji, ni u Velikoj Britaniji, ni na Devičanskim ostrvima, kao ni bilo gde u svetu, pa ni u Sava centru da vrše ikakvu obrazovnu delatnost. Bilo kakva isprava, a pogotovu diploma  koju bi takva fantomska firma izdala bilo kome, je ništavna od samog početka, jer takav subjekt nema poslovnu sposobnost za obavljanje delatnosti obrazovanja.


Dakle, diplome NEMA. U svetu prava, takva diploma ne postoji. Međutim, srpski obrazovni „of šor“, odnosno Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend je taj nepostojeći dokument nostrifikovao. Kako u Komisiji koja je odlučivala o priznanju ove nepostojeće diplome u Srbiji, a potom i u Komisiji koja je potpisala Odluku o podobnosti teme i kandidata Nebojše Stefanovića za izradu magistarske teze na istom fakultetu našla su se profesorska imena sa tadašnjeg Univerziteta Megatrend, povezana sa vrhom nekadašnjih, ali i sadašnje aktuelne vlasti, među kojima i državni sekretar u Ministarstvu prosvete prof. dr Ana Langović Milićević, član Nacionalnog akreditacionog tela i  v.d. pomoćnika ministra prosvete prof. dr Tatjana Cvetkovski (pdf: Informator o radu Ministarstva prosvete), nekadašnji prorektor zabranjenog  Evropskog  univerziteta u Brčkom, gde su profesori predavali po 70 predmeta i sadašnji rektor Privredne akademije u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić.


 

Nastaviće se…

Prof. dr Tamara KerkovićPodeli vest:

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.

Biografija : Tamara Milenković-Kerković

Dr Tamara Milenković-Kerković je rođena u Nišu 28.januara 1965.god. gde je nakon završene Gimnazije, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu diplomirala 1990. god. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru za privredno i međunarodno privredno pravo odbranila je 17. novembra 1996. god. magistarsku tezu pod nazivom „Pravna priroda ugovora o franšizingu“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravni aspekti i pravna priroda međunarodnih kontratrgovinskih poslova“ pod mentorstvom prof. dr Mirka Vasiljevića odbranila je cum laude na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine.


Nakon kraćeg rada u advokaturi (kancelarija „Domazet“ u Nišu) Tamara Milenković-Kerković od 1992.god. radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je nakon svih saradničkih i nastavničkih zvanja maja 2014. god.  izabrana u naučno zvanje redovni profesor za naučnu oblast Trgovinsko pravo. Uža oblast interesovanja i naučnog rada dr Milenković-Kerković su ugovori poslovnog prava i sredstva obezbeđenja plaćanja.


Na stručnim usavršavanjima u inostranstvu boravila je pet puta i dobitnica je brojnih stipendija za postdoktorsko usavršavanje i nagrade, a ostvarila je stručne rezultate u oblasti faktoringa, franšizinga, ženskog preduzetništva, bankarskog prava i pravne zaštite potrošača.


Objavila je preko 100 naučnih radova, tri  udžbenika, jedan prevod stručnog dela iz uže naučne oblasti, i tri monografije. Deset radova i doktorska disertacija prof. Milenković-Kerković su uvršteni u zvaničnu bibliografiju Komisije UN za pravo međunarodne trgovine (UNCITRAL), jedan njen rad se koristi kao uvodni članak za seminar „International Law the Corporation and Globalization“ Instituta za međunarodne studije u Ženevi, jedan članak korišćen prilikom izrade UNCTAD World Investment Report  za 2011.godinu.,


Prof. Milenković-Kerković govori grčki i engleski jezik, uz certifikovane diplome o poznavanju jezika.


Do potpisivanja pristupnice Srpskog pokreta Dveri septembra 2016. god. nikada nije bila član političke partije.


Živi i radi u Nišu i ima jednu kćer.