Novosti

Miladin Ševarlić: Pokrenimo postupak za razrešenje Rasima Ljajića

Miladin Ševarlić: Pokrenimo postupak za razrešenje Rasima Ljajića

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija dr Rasim Ljajić je, prema navodima u članku „Već jedemo GMO“ na naslovnoj strani dnevnog lista „Politika“ od 28. avgusta 2016. godine, izjavio: „To je istina. Jedemo meso životinja koje su hranjene GM stočnom hranom. To meso dolazi iz uvoza. Zato je bitno da se insistira na obeležavanju ovakvih proizvoda kako bi građani u svakom trenutku znali šta kupuju.“

S obzirom da je ovo druga izjava u korist GMO, posle nebuloza u vezi navodno genetički modifikovanog čeri paradajza koje je u Narodnoj skupštini izrekao tadašnji mandatar, a sada po drugi put predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, kojoj se, a ko bi drugi nego višestruki potpredsednik u većini postoktobarskih Vlada, danas pridružio i njegov, takođe po drugi put izabran, potpredsednik i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija dr Rasim Ljajić. Očigledno je da se obećanja moćnicima koje sufinansiraju GM kompanije moraju ispuniti. Ili su nedavni izbori i raspisani zbog procene da se u preostalih dve godine neutrošenog mandata nije mogla narodu Srbije nametnuti nova etapa porobljavanja od strane GM kompanija i konačnog uništenja srpske poljoprivrede i posebno proizvodnje semena kao „izvora života. U drugim demokratskim zemljama, potpredsednik Vlade i ministar trgovine bi zbog javnog priznanja i podrške nezakonitom uvozu i prometu proizvoda bio smenjen od predsednika njegove vlade ili primoran da podnese ostavku. Međutim, u Srbiji je to nemoguće, jer se i stari/novi predsednik Vlade Aleksandar Vučić u Narodnoj skupštini javno zalaže za legalizaciju GMO, što znači da se radi o većem broju članova Vlade koji će i dalje sve da čine u korist GM kompanija, a na štetu poljoprivrede, prehrambene industrije i građana Srbije!   sevarlic-vs-ljajic   Zato je potrebno sistematizovati razloge za pokretanje postupka smene potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija dr Rasima Ljajića koji su brojni, među kojima kao najznačajnije ističem sledeće:
  • Svojom izjavom potpredsednik Vlade i ministar Rasim Ljajić koji je resorno zadužen i za trgovinu javno je priznao da je u periodu od 2012. godine do sada svesno tolerisao nezakoniti uvoz i promet GMO i proizvoda od GMO u Srbiji, što je u suprotnosti sa Ustavom RS, Zakonom o Vladi, Zakonom o GMO, Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakonom o trgovini, Zakonom o tržišnoj inspekciji, drugim zakonima i brojnim podzakonskim aktima.
  • Svojim nečinjenjem da se, u skladu sa Ustavom i zakonima u Srbiji, zabrani uvoz proizvoda od GMO, dr Rasim Ljajić je naneo ogromnu ekonomsku, proizvodnu i zdravstveno-bezbednosnu štetu Republici Srbiji, poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima i saučestvovao u višegodišnjoj obmani potrošača u Srbiji.
  • Ovom izjavom dr Rasim Ljajić je diskreditovao sebe kao potpredsednika Vlade i ministra odgovornog za trgovinu da je sposoban da poštuje Svečanu zakletvu, Ustav i zakone, jer umesto da naloži hitnu zabranu uvoza mesa i mleka i njihovih prerađevina i drugih uvoznih proizvoda od GMO, on i pored priznanja o nezakonitom uvozu navedenih proizvoda, suprotno Ustavu i navedenim zakonima, post factum u sredstvima informisanja predlaže aboliciju svoje i neodgovornosti drugih državnih organa, odnosno da se uvede obeležavanje ovakvih proizvoda kako bi građani u svakom trenutku znali šta kupuju što je, takođe, suprotno važećem zakonodavstvu u Srbiji.
  • Dr Rasim Ljajić je ovom izjavom izrazio grubo omalovažavanje građana i predstavnika naroda – odbornika u 127 skupština opština i gradova u Srbiji (77% od ukupno 165 sa poljoprivrednim zemljištem) koji su jednoglasno usvojili Deklaraciju o GMO - kojom se zabranjuje uvoz, uzgoj, prerada i promet GMO i proizvoda od GMO - što je u skladu sa Zakonom o GMO i u demokratskim zemljama bi se moglo promeniti samo referendumom građana!
  • Vlada, resorna ministarstva i drugi nadležni državi organi su dužni da poštuju Ustav i zakone Srbije, a ne da odobravaju i pokušavaju da legalizuju sada već i javno priznat nezakonit uvoz proizvoda od GMO.
  • Vlada, resorna ministarstva i drugi nadležni državi organi su dužni da utvrde razmere i učesnike i da ispitaju sve posledice uvoza i prometa GMO i proizvoda od GMO u Srbiji i da svim učesnicima u uvozu i prometu nedozvoljenih proizvoda oduzme celokupnu vrednost protivzakonito stečene imovine uvozom i prometom GMO i proizvoda od GMO u Srbiji - koje su uvoznici uvozili od donošenja Zakona o GMO (2009), kao što su uvozna sojina sačma od GM soje, uvezeno meso i mleko i njihove prerađevine od životinja hranjenih GM stočnom hranom, konditorski i drugi proizvodi koji sadrže sirovine od GMO?
  • Republika Srbija je dužna da zbog odobravanja nezakonitog uvoza i nelojalne konkurencije nadoknadi štetu domaćim proizvođačima i prerađivačima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji nisu od GM sirovina, a koja je nastala nesavesnim vršenjem poslova prethodnih i članova sadašnje Vlade i drugih državnih organa po osnovu uvoza i prometa proizvoda od GMO u Srbiji.
  • Vlada Republike Srbije je dužna da se izvini svim potrošačima hrane od GMO i da preuzme obavezu da Republika Srbija snosi posledice koje mogu da nastanu korišćenjem takve hrane u ishrani našeg stanovništva.
  • Vlada i resorna ministarstva su dužni da u najkraćem mogućem roku nalože proizvođačima, uvoznicima i trgovini da na svim proizvodima u prometu – uključujući i proizvode koji se prodaju u rinfuzu (na meru) i posebno prerađevine od mleka i mesa, istaknu vidljivu oznaku porekla u Srbiji kao što se to čini u Francuskoj i drugim evropskim državama.
  sevarlic-protiv-gmo-03   U protivnom, građani Srbije u budućnosti mogu očekivati da će zbog eventualne neodgovornosti ministara zdravlja i policije, po ugledu na potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, isti uputiti zahtev da se legalizuje i promet narkotika. Ako se nismo mogli odbraniti od NATO bombardovanja sa ekogenocidnim uranijumskim raketama i bombama, moramo i možemo se svim demokratskim sredstvima boriti i izboriti protiv GMO lobista u Srbiji – na čelu sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem i njegovim potpredsednikom i ministrom trgovine Rasimom Ljajićem. Možete pročitati izjavu potpredsednika Vlade i ministra trgovine dr Rasima Ljajića i kompletan tekst priloga pod naslovom Već jedemo GMO.  

Prof. dr Miladin Ševarlić Narodni poslanik u Poslaničkoj grupi Dveri

Podeli vest: