Zašto Dveri:

Zato što se Dveri zalažu za Srbiju koja je:

 • PRIJATELj PORODICE

  Država treba da podstiče rađanje i pomaže porodicama kroz poreske reforme i promene u radnom zakonodavstvu.

 • EKONOMSKI JAKA

  Država treba da na bolji način preraspodeli sredstva i da ulaže u domaću privredu i poljoprivredu, naročito u one proizvodne grane u kojima možemo biti konkurentni na stranom tržištu sa gotovim proizvodima.

 • SOCIJALNO PRAVEDNA

  Država treba da stvori uslove u kojima će svi imati jednake mogućnosti za obrazovanje, zaposlenje i lični razvoj. Pored toga, država treba da obezbedi sistem socijalne zaštite za ugrožene kategorije stanovništva

 • BEZBEDNA I SUVERENA

  Bezbednost pojedinca i bezbednost države su za nas važne kategorije i zalažemo se za reformu policije i za vrađanje obaveznog vojnog roka.