porodica1

Наставни планови и програми су у фази сталних реформи и измена, са недефинисаним циљевима којима се тежи. Систем образовања је прегломазан и нефункционалан. Као последица хаотичности у образовању, настаје потпуно урушавање квалитета наставе. Углед професора и наставника је потпуно урушен. Не постоји јасна стратегија научно-истраживачког развоја у Србији, нити дефинисана улога науке у друштву. Начин финансирање науке је врло проблематичан и недовољан.

Шта ће Двери урадити?

Враћање достојанства образовању
Промоција позитивних примера
Награђивање најуспешнијих наставника и ученика
Смислено усавршавање и напредовање
Унапређење наставног програма
Усмеравање знања ученика према потребама
Укидање сувишних агенција
Развој преко потребних научних знања
Конкурси за стратешки важне пројекте
Једнак третман за све научне раднике
Улагање у развој енергетске ефикасности
Развој телекомуникација и информатичког друштва