porodica1

Држава не поклања довољно пажње спорту, телесном вежбању и физичком здрављу нације, као видовима промоције здравих стилова живота. У спорту видимо посебно значајну врсту родољубља и представљања нашег народа и државе у свету. Потребна нам је Национална стратегија у области спорта, а спортско тренирање мора бити бесплатно и доступно свима.

Шта ће Двери урадити?

Конкретна подршка спорту
Ангажовање омладине
Прављење Куће кошарке
Масовне волонтерске акције
Спортски канал на јавном сервису
Повећање фонда часова физичке културе
Бесплатно коришћење спортских терена
Већа издвајања за спортску инфраструктуру