porodica1

Тренутно се здравствена заштита посматра искључиво као трошак и настоји се да се смањењем кадра, као и броја и врсте услуга, уштеди новац. Током последње две деценије систематски је урушаван здравствени систем лошим управљањем са централног нивоа, нерационалним и неуравнотеженим реформама, а пројекти у здравству су коришћени углавном за страначку промоцију. Стратегија развоја здравства не постоји. Оно што је у целом развијеном свету одавно прихваћено као најважнији део здравствене заштите (промоција здравља и здравих стилова живота, превенција болести и примарна здравстена заштита) у Србији се или гура у запећак или се ради стихијски и без јасног плана и циља. Коначно, лекари у Србији су све старији, а просечна старост специјалиста је око 50 година, због погрешне политике запошљавања и усавршавања која траје већ више од деценије. Уместо да се отклањају узроци, лече се последице и то толико касно да се и поред улагања великих средстава, знања и труда, не добија оно што је најважније – побољшање здравља и квалитета живота појединца и укупне популације.

Шта ће Двери урадити?

Здравље као ресурс
Боље спречити, него лечити
Примарна здравствена заштита
Редовно усавршавање лекара
Обнављање здравственог кадра
Повећање обима и садржаја контролних прегледа
Ојачање фондова тешко болесне деце
Здравствене књижице за све грађање Србије