Zdravi stilovi života

porodica1

Држава не поклања довољно пажње спорту, телесном вежбању и физичком здрављу нације, као видовима промоције здравих стилова живота. У спорту видимо посебно значајну врсту родољубља и представљања нашег народа и државе у свету. Потребна нам је Национална стратегија у области спорта, а спортско тренирање мора бити бесплатно и доступно свима.

Шта ће Двери урадити?

Конкретна подршка спорту
Издвојићемо конкретну финансијску и медијску подршку школском, универзитетском, рекреативном, професионалном и репрезентативном спорту.
Ангажовање омладине
Ангажоваћемо омладину кроз разне облике здравих стилова живота попут моба, радних акција, редовног пешачења и бициклизма.
Прављење Куће кошарке
Покренућемо прављење Куће кошарке и спортско-туристичких домова других најтрофејнијих спортова.
Масовне волонтерске акције
Организоваћемо масовне волонтерске акције у области екологије, пошумљавања, пољопривреде, прављења локалне спортске инфраструкуре, физичког здравља…
Спортски канал на јавном сервису
Увешћемо трећи, спортски канал на јавном медијском сервису, као и пореске олакшице за све који улажу у спорт.
Повећање фонда часова физичке културе
Повећаћемо фонд часова физичке културе од предшколских установа преко основних школа до универзитета.
Бесплатно коришћење спортских терена
Омогућићемо бесплатно коришћење спортских терена за све који желе да тренирају и телесно вежбају.
Већа издвајања за спортску инфраструктуру
Појачаћемо издвајања за спортску инфраструктуру, посебно пешачке и бициклистичке стазе.