Zdravstvena zaštita

porodica1

Тренутно се здравствена заштита посматра искључиво као трошак и настоји се да се смањењем кадра, као и броја и врсте услуга, уштеди новац. Током последње две деценије систематски је урушаван здравствени систем лошим управљањем са централног нивоа, нерационалним и неуравнотеженим реформама, а пројекти у здравству су коришћени углавном за страначку промоцију. Стратегија развоја здравства не постоји. Оно што је у целом развијеном свету одавно прихваћено као најважнији део здравствене заштите (промоција здравља и здравих стилова живота, превенција болести и примарна здравстена заштита) у Србији се или гура у запећак или се ради стихијски и без јасног плана и циља. Коначно, лекари у Србији су све старији, а просечна старост специјалиста је око 50 година, због погрешне политике запошљавања и усавршавања која траје већ више од деценије. Уместо да се отклањају узроци, лече се последице и то толико касно да се и поред улагања великих средстава, знања и труда, не добија оно што је најважније – побољшање здравља и квалитета живота појединца и укупне популације.

Шта ће Двери урадити?

Здравље као ресурс
Изборићемо се да се здравље посматра као ресурс, а не као трошак, јер само здрави људи могу да стварају и граде.
Боље спречити, него лечити
Радићемо на унапређењу здравља народа кроз јачање постојећих и увођење нових програма чији је основни циљ очување здравља и спречавање болести, укључујући и образовање за здравље у свим узрастима.
Примарна здравствена заштита
Примарна здравствена заштита постаће окосница здравственог система и на том нивоу ће се пружати највећи део здравствених услуга.
Редовно усавршавање лекара
Омогућићемо редовно усавршавање лекара и другог медицинског особља на примарном нивоу заједно са усвајањем и применом савремених, стандардизованих протокола дијагностике и лечења. Истовремено, то је једини прави и трајни начин за уштеде у здравственом систему, односно за рационално трошење средстава.
Обнављање здравственог кадра
Најхитније ћемо предузети све мере потребне за обнављање здравственог кадра у Србији јер се без оспособљених лекара и медицинских сестара у довољном броју у свим установама не можемо достићи жељени ниво и квалитет здравстене услуге.
Повећање обима и садржаја контролних прегледа
Повећаћемо обим и садржај систематских и контролних прегледа у свим узрасним групама како бисмо били у могућности да утичемо на ризике за настанак болести, али и да бисмо поремећаје здравља што раније откривали и лечили, тиме унапређујући и квалитет живота грађана и остварујући истовремено сталне и значајне уштеде у здравственом систему.
Ојачање фондова тешко болесне деце
Ојачаћемо фондове за лечење тешко болесне деце и уложићемо више у лечење стерилитета, канцерогених и срчаних обољења.
Здравствене књижице за све грађање Србије
Здравствене књижице имаће сви грађани Србије и оне ће бити без чипа и централизоване базе података о Вашем здрављу која се може злоупотребити.