Све политичке партије, покрети и организације своје деловање усмеравају ка једном циљу а он је остварење зацртаних политичких интереса. За разлику од њих, Српски покрет Двери жели да оствари и оживи свој политички идеал. Ова два појма, интерес и идеал, можда посматрани кроз политичку призму делују као синоними али за Двери су опозит један другом. Идеал којима Двери теже је уређење државе засновано на традиционалним вредностима Српског народа које су своје извориште нашле у хришћанству.

      То нас Дверјане не ставља у лажни супериорни положај и самообману да смо ми једини Богом дани да тај идеал и следимо. Та слика друштва уређеног на поменутим принципима је наша водиља и исходиште нашег пута. Желимо да је делимо са свим људима који верују да је могуће живети достојанствено од свога рада и у слози са члановима породице, комшијама, суграђанима и свим житељима државе Србије било које да су националности и вероисповести. Модели које остале политичке организације заговарају у својој основи имају индидуализам као наратив који би евентуално могао створити неко савршеније друштво. Ми се залажемо за органски приступ. Верујемо да само у заједници срећних људи може се индивиуа развити до потпуне пуноће. Као и сваки идеал тешко је остварив у целости али само тежња ка њему је огроман искорак од до сада опробаних индивидуалистичких приступа. Шта су нам до сада донела таква настојања ? Друштво које мери и препознаје личност човека само у димензијама његове материјалне остварености не марећи за средства којима се појединац служио на том путу. Отуда нам данас толике социјалне разлике и раслојеност на свим нивоима. Дистанца је пожељна по том моделу. Зато Двери, јер нуде повратак у пуноћу људског битисања у друштвеној заједници. Како се до ње долази ? Једини прави пут је Христ и његово учење. Догме које шире људи којима је наше виђење страно су стереотипне и неутемељене у самом току историје људског рода. Када год се неко друштво у историји удаљило од фундаменталних вредности хришћанства доживљавало је свој суноврат а не ретко и до потпуног исчезавања са историске сцене народа. Као политичка организација која жели да српско друштво врати на курс опоравка спремили смо читав сет закона који до њега могу довести. То су закони који пре свега штите сваку породицу у Србији, њен економски и сваки други интегритет. Закони који поспешују рађање, закони који фаворизују и охрабрују домаћег предузетника, закони који штите природу и закони који гарантују свакоме право на сопствено мишљење и изражавање које не доводи до угрожавања права и слободе другога. Све вредности које смо преточили у законе пронашли смо у нашој традицији и историји. Наравно, прилагодили смо их духу времена и садашњице. Са Дверима које врше фунцију власти и у Србији сви ће бити на добитку, чак и наши опоненти. Наша мисија није да некога победимо у политичкој арени и да то буде наша сатисфакција коју ћемо експлоатисати. Ми имамо идеал, а он је демократска Србија у којој правда држи села и градове, где један закон важи и за краља и сељака. Србија у којо је туђи успеху уједно успех свакога од нас и где је туђа патња брига свакога од нас. Као што и стихови химне Двери најављују “ Ново време долази, време праве љубави “. То је Светосавље, То је Христос.

Зато Двери!