Када политички чиниоци креирају атмосферу у којој је насиље нормална ствар и уобичајени начин понашања, не чуди чињенца да се такав модел и стил живота све више прелива и на живот грађана. За последицу имамо пораст пододичног и вршњачког насиља, малолетничке деликвенције и једно свеопште безнађе у којем све породице испаштају.

Пораст насиља над женама је евидентан, али оно што је такође алармантно стање, а о чему се недовољно говори, јесте да је здравље жена у великој мери угрожено. Урушавање здравственог система све више испољава своје негативне последице. Неки од најозбиљнијих параметара који сведоче о нарушавању здравства и здравствених услуга јесу масовни одласци медицинског особља на рад у земље ЕУ, заказивање термина за прегледе код лекара специјалисте на које се чека по неколико месеци, “легализовано“ примање и давање мита. Све већи број прегледа које пацијенти морају сами да плате, иако им се од зарада одбија значајан проценат за здравствено осигурање.

У Србији свакога дана једна жена умре, док се четири разболе од последица гинеколошког карцинома. То свакако указује на низак ниво превентивних прегледа, те да као друштво у 21. веку нисмо изградили здравствену културу.

Српски покрет Двери, као и Женска снага Двери покренуће законску иницијативу да се свим женама потпуно бесплатно омогући најмање једном годишње комплетан лекарски преглед.

Здравље жена је од посебне важности, не само из разлога што жена представља најосетљивију популациону категорију, већ и зато што само здрава жена може да брине о здрављу своје деце, родитеља и породице. Бригом о здрављу жене постиже се позитиван утицај на здравље целокупне породице.

Здрава жена једнако је здрава породица, а здрава породица је основа здравог друштва.

Драгана Милићевић, предесдник Женске снаге Двери