Štand akcija Dveri i DJB na pijaci u Lazarevcu

Hladnog februarskog jutra na gradskoj pijaci u Lazarevcu razgovarali smo sa sugrađanima o ključnim lokalnim problemima i predstavili naša rešenja sa kojima izlazimo na gradske izbore.

Lazarevac, kao najudaljenija beogradska opština a koja je u prethodnim izmenama Statuta izgubila poseban status prigradske opštine koji je usled te činjenice imala – danas ubrzano propada, ostaje zapostavljen od strane svih gradskih vlasti, bez kapitalnih investicija i novih radnih mesta u proizvodnim delatnostima.
Koalicija Dveri i Dosta je bilo vratiće opštinama oduzete nadležnosti i budžetska sredstva i ispitaćemo poslovanje sadašnjih i bivših rukovodstava javnih preduzeća  i opštinske uprave – da svi imamo jednake uslove za život!


 


OO Dveri Lazarevac