Radoš Pejović: Svaka porodica se mora osećati sigurno

Intervju Radoša Pejovića, predsednika Saveta za porodicu i člana Predsedništva Dveri.

Vi ste predsednik Saveta za porodicu. Šta je Savet uradio u domenu porodične politike u prethodnom periodu?

Glavni cilj Saveta za porodicu Dveri u ovom trenutku, jeste stimulisanje političkog diskursa o važnosti da se porodica stavi u centar društveno-političkih dešavanja u Srbiji, sa krajnjim ciljem, osnivanjem ministarstva za porodicu.


Savet je izradio niz Porodičnih deklaracija, koje su predate republičkoj, pokrajinskoj i svim lokalnim skupštinama, a čiji je cilj promovisanje porodičnog modela društva. Izvršio je detaljnu analizu Zakona o finansijskoj podršci porodici i uradio njegove izmene u korist boljeg ekonomskog položaja porodica, a posebno trudnica i porodilja, koji smo predali i Kabinetu za demografiju i populacionu politiku, sa željom da pomognemo unapređenje ekonomski položaj porodica.  


Takođe, Savet je učestvovao na Svetskom kongresu porodica u Mađarskoj, Moldaviji i Italiji. Savet je organizovao prvi Okrugli sto u Narodnoj skupštini na temu nataliteta, u kojem su učestvovale sve relevantne organizacije i pojedinci, koji se bave ovom temom i učestvovao na Nacionalnom kongresu o natalitetu.


Izradili smo porodične mere, po uzoru na Rusiju i Mađarsku, koje bi samo kao jedan model sveukupne porodične politike pomogle rast nataliteta i stvaranja boljih uslova za mlade bračne parove, samohrane roditelje, porodice sa više dece, stariju populaciju, teško bolesnu decu, nezaposlene… Kruna svega jeste formiranje Asocijacije porodičnih organizacija „Porodična Srbija“, a na inicijativu Saveta za porodicu Dveri. Trenutno Savet radi na konkretizaciji ideje o formiranju prvog ministarstva za porodicu u Srbiji i izradi novih mera, koje će uskoro biti predstavljene javnosti u Srbiji.

 


Pokrenuli ste emisiju Srbija – prijatelj porodice na TV Naša. Kako ste zadovoljni emisijom, da li je ona postigla svoj cilj?

Emisija Srbija – prijatelj porodice samo je nastavak sveukupnog rada na promovisanju porodičnog modela društva, koji je neophodan ako želimo da opstanemo kao nacija. To je emisija koja se bavi izazovima i problemima savremene porodice, društva i pojedinca u njemu.


Želja je da dođemo do mladih ljudi, kojima porodica uopšte nije u fokusu i do publike koja ima između 30-50 godina, a koja najviše trpi sve pritiske ovog sistema (nemaština, nezaposlenost, osećaj straha od života, prezaduženost…). Teme kojima se emisija bavi su:

–                      Značaj porodice, braka i roditeljstva

–                      Individualistički sistem vrednosti protiv porodice

–                      Položaj trudnica i porodilja,

–                      Samohrane porodice,

–                      Nezaposlene porodice

–                      Višedetne porodice,

–                      Vršnjačko nasilje,

–                      Polnost/seksualnost, prekid  trudnoće, polne bolesti.. To sve utiče na potonji kapacitet mlade osobe da stekne pozitivnu sliku o sebi i uspostavi zdravu i trajnu vezu, tj. brak.

–                       Ogroman uticaj televizije, a posebno rijaliti programa na decu i roditelje, a samim tim i odnose u porodici i njeno zdravlje.

–                      Digitalne tehnologije, zatim jutjuberi i hiperseksualuzovano društvo.

–                      Potrošački mentalitet, na primer: deci se od malih nogu kupuje sve i to sve mora da bude najbolje, brendirano. Da li je to dobro?


Zato je ideja emisije promovisanje pozitivnih primera i uzora, koji ne mogu da se čuju u javnosti i ponuda konkretnih rešenja čiji je konačan cilj bolji ekonomski položaj porodica.

 


Nedavno ste bili u Veroni na Svetskom kongresu porodice. Da li i zapadne zemlje imaju porodičnu politiku?

Sve zemlje koje žele da napreduju u svakom smislu, pre svega imaju ministarstvo za porodicu, a ne kao Srbija, koja ima samo kabinet za demografiju. Zemlje poput Rusije, Mađarske, Italije, imaju veoma ozbiljan pristup razvoju porodičnog modela društva. Njima je jasno da je direktno stimulisanje nataliteta nemoguće i da je zato neophodno uvesti politiku održavanja porodice, za koju se i Dveri zalažu, a to je stvaranje uslova za rađanje i vaspitanje dece. U tim zemljama nisu u pitanju samo pronatalitetne mere, koje stimulišu rađanje, već ceo sistem koji je usmeren u korist porodice. Zašto? Po definicjama svetskih demografa smanjenje rađanja dovodi do povećanja troškova proizvodnje, zbog smanjenja obima proizvodnje, do teškoća u finansiranju sistema, zato je politika porodice, najvažniji nacionalni ekonomski resurs i politika koja podiže ceo sistem, privredu, ekonomiju…

 


Kakva je trenutna porodična politika države i šta biste prvo promenili kada bi Dveri došle na vlast ?

Naša država nema porodičnu politiku, samim tim jer nema ni ministarstvo za porodicu. Naša vlast ne razume šta je porodična politika. Ona je ponudila pronatalitetne mere u vidu finansijske stimulacije majki koje rađaju, ali je zato diskriminisala trudnice i porodilje. Bračni parovi koji nemaju dece, ovaj sistem ne prepoznaje kao porodicu. Samohrani roditelji nalaze se na rubu egzistencije. Briga o starima kao i da ne postoji. Deca se leče SMS porukama,  a mladi su prezaduženi kreditima.


Ono što vlast nije uradila, nije stvorila uslove da se građani osećaju sigurno i nije stvorila sistem koji je usmeren ka boljem ekonomskom položaju porodica. Uzmimo za primer susednu Mađarsku, koja je stvorila takav sistem da se građani Mađarske osećaju sigurno, zaštićeno i zadovoljno u sopstvenoj zemlji, koja je u svakom trenutku stoji iza svojih građana, i kada su zaposleni, i kada studiraju, i kada su bolesni i kada se venčavaju, i kada ostare, dakle uvek. To mi želimo, državu koja će stvoriti uslove da se svi osećaju sigurno. To je prava porodična politika. Pronatalitetne mere su samo logičan sled sveukupnog porodičnog programa. Ono što je zaista neophodno jeste stvaranje političke atmosfere i diskursa o značaju zaštite porodice i njenog unapređenja.


Mi smo jedna od najstarijih nacija u Evropi. Glavna karakteristika starenja stanovništva jeste nezaposlenost. I koja god vlast sutra da dođe, neće uraditi ništa ni ekonomskim merama niti mogućim privrednim razvojem, već isključivo i jedino ozbiljnom porodičnom politikom, koje je stub svega.


Ujedinjenje je nešto što je postalo politički moderan kurs u svetu. Ujedinjenje radi opstanka i odbrane zdravih sistema vrednosti i društva u koje se brani život i dostojanstvo svakog čoveka. Dveri su na tom političkom kursu i predstavljaju jednu od najmodernijih politika Evrope. Zato verujemo da će ideja ujedinjenja radi odbrane porodice biti okosnica i ključ svih budućih pobeda.


Prva stvar koju ćemo uraditi kada dođemo na vlast jeste formiranje ministarstva za porodicu, gde ćemo sa ozbiljnim timom, koji već godinama radi na stvaranju mera porodične politike, primeniti konkretne mera koje se odnose na socijalno odgovorne porodice, kao što su poreske olakšice, porodične subvencije, odvajanje porodične i socijalne politike….da bi na kraju stvorili sistem i uslove da se svi osećaju sigurno.

 


Info služba Dveri