Српски Покрет Двери - Лого
Search
Marko Pušica:  Građani Beograda zaslužuju delotvorniju lokalnu samoupravu, a ne lokalni servis vladajuće koalicije

Predstojeći lokalni izbori u Beogradu su prava prilika da građani Beograda konačno osvoje pravo da neposredno učestvuju u ostvarivanju lokalne samouprave i da putem građanskih inicijativa, sazivanjem zborova građana i raspisivanjem lokalnih referenduma u pitanjima iz nadležnosti grada Beograda, delotvornije zaštite i unaprede svoja prava. Nema prečeg interesa od interesa građana Beograda i oni zaslužuju da o svemu što je od lokalnog značaja budu neposredno pitani.

Lokalna samouprava kao ustavno pravo svih građana, pa tako i građana Beograda, ne sme biti svedena na lokalne izbore koji se raspisuju na period od četiri godine. Formalnim raspisivanjem i sprovođenjem lokalnih izbora, verifikacijom mandata odbornika, konsituisanjem Skupštine grada Beograda kao predstavničkog organa i izborom ostalih lokalnih organa, ne iscrpljuju se sve ustavne i zakonske mogućnosti za ostvarivanje lokalne samouprave.


Vladajuća koalicija u Beogradu je u potpunosti otuđila odlučivanje o lokalnim pitanjima od građana i uzurpirala ga u korist partijskih i tajkunskih interesa SNS i njenih političkih derivata. Njima odgovara neaktivan i nezainteresovan građanin. Građanin koji nemo posmatra kriminal i obavljanje privatnih poslova o javnom trošku. Sa time mora da se prestane, a Dveri imaju rešenje.   
Za razliku od postojećeg modela, Dveri smatraju da građani Beograda zaslužuju delotvornije ostvarivanje prava na lokalnu samoupravu ili jednostavnije rečeno, građanima treba ponuditi model delotvornije lokalne samouprave kroz njihovo neposredno učešće, za razliku od postojećeg zatvorenog, partijsko-tajkunskog modela koji favorizuje vladajuća koalicija i koji je lokalnu samoupravu sveo na vlastiti servis.


Predstojeći lokalni izbori u Beogradu su prava prilika da građani Beograda konačno osvoje pravo da neposredno učestvuju u ostvarivanju lokalne samouprave i da putem  građanskih inicijativa, sazivanjem zborova građana i raspisivanjem lokalnih referenduma u pitanjima iz nadležnosti grada Beograda, delotvornije zaštite i unaprede svoja prava.


Dveri smatraju da nema prečeg interesa od interesa građana Beograda i oni zaslužuju da o svemu što je od lokalnog značaja budu neposredno pitani.


Marko Z. Pušica

potpredsednik Srpskog pokreta Dveri


Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: