Dragan Vesović

Rođen 26. 9. 1966. godine u Čačku. Osnovnu i srednju školu završio u Kraljevu. Završio Stomatološki fakultet u Beogradu13. 1. 1992 godine. Najbolji i prvi diplomirani student u generaciji.

Radio kao profesor stručnih predmeta u Medicinskoj školi u Kraljevu 16 godina. Obavlja privatnu stomatološku delatnost od 2002. godine.

Oženjen, supruga Valentina, sin Justin.

Angažovanje u Dverima

U Srpskom pokretu Dveri je aktivan od 2011. godine. Nakon izbora 2012. godine i osvojenih 10% glasova, postao je odbornik i šef odborničke grupe u Skupštini grada Kraljeva. Od 2012. godine bio je koordinator rada odborničkih grupa i član Rukovodstva Pokreta. Od 2013. do 2015. bio je član Uprave Rukovodstva Pokreta. Bio je član Prelaznog veća Pokreta u toku registracije Pokreta kao političke organizacije. Bio je predsedavajući osnivačkog Sabora Srpskog pokreta Dveri. Trenutno obavlja dužnost člana Predsedništva i koordinatora za zdravstvo.