Душан Вуловић као председник Комисије за урбанистичке планове и СНС-архитекта, као и Звонко Митровић као његов колега такође веома присан са СНС-ом, за које су резервисани сви већи грађевински послови у Чачку, најодговорнији су за архитектонско-урбанистичко уништавање Чачка које сви осећамо и видимо. Злоупотребом страначких веза, шемама и комбинацијама скоро нико други у Чачку не може добити неки већи посао, а овај двојац кршећи бројна правила струке, етичка правила и свесно користећи остављене рупе у накарадним урбанистичким плановима праве од Чачка вашарску варошицу налик на бразилске фавеле.

        Председник Комисије за урбанистичке планове је особа која је на врху пирамиде организоване урбанистичке групе која нам, са осталим учесницима, уништава град зарад личног и страначког богаћења. Осим што је најодговорнији за пројектовање и доношење накардних урбанистких планова који су главни разлог урбанистичког хаоса у Чачку, није му страно ни да – као ни још једном архитекти веома блиском СНС-у, некада осуђиваном због фалсификовања Звонком Митровићем – то исто настави и у приватној пракси приликом изградње бројних објеката.

Како другачије оценити, не само антиархитектуру у Чачку, него и свесно пројектовање објеката који немају довољан број паркинг места, објекте који кишну канализацију уливају у фекалну канализацију, необезбеђен неопходан минимум зелених површина, кршење многих урбанистичких параметара градње? Због свега поменутог Чачак је сваке године све ружнији и неподношљивији за живот, док су њих двојица све богатији.

Ово је само почетак борбе Двери против свих учесника архитектонско-урбанистичког уништавања Чачка – од поменуте двојице, преко инспекцијске службе до градоначелника и свих осталих учесника у овим коруптивним радњама. Обећавамо им, као и свима који на сличан начин користе страначке погодности, да ћемо, чим дођемо на власт, поставити питање њихове одговорности. Закон о лустрацији којим ће сигурно бити третирани треба да им буде најмања брига.

 

Информативна служба Српског покрета Двери Чачак