Dveri: Raspuštanje Skupštine opštine u Smederevskoj Palanci dokaz nesposobnosti SNS da vodi lokalnu samoupravu

Dopis Skupštine opštine Smederevska Palanka od 16.10.2017. Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije kojim se konstatuje da su se stekli uslovi za raspuštanje Skupštine opštine Smederevska Palanka govori o nepostojanju sposobnosti vladajuće koalicije na lokalnom nivou da se uhvati u koštac sa nagomilanim problemima, ali i o suštinskoj nesposobnosti i nespremnosti Vlade Republike Srbije da se lokalnim samoupravama pomogne od strane nadležnih ministarstava.

Opštinska organizacija Dveri u Smederevskoj Palanci zahteva da se hitno podnese izveštaj javnosti o radu svih organa lokalne samouprave, mada je jasno da se pre može govoriti o nesposobnosti pošto raspuštanje Skupštine opštine upravo govori da su izabrani odbornici vladajuće koalicije uz razne probleme koje su imali, malo radili u korist građana, a više su vremena provodili u prepucavanjima i kadriranjima bez početka i kraja.


Na osnovu raspoloživih podataka Dveri opravdano smatraju da je situacija u opštini Smederevska Palanka znatno teža nego što se javnosti predstavlja imajući u vidu teškoće u radu javnih službi, a posebno probleme vezane za snabdevanje građana vodom.


Javnost opravdano sumnja da je jedan od glavnih razloga problema Skupštine opštine nemogućnost organa lokalne samouprave da se usaglase oko održivog finansijskog plana (budžeta) za 2018. g. jer je opštinska kasa prazna i da ju je posle svih čerupanja kako lokalnih, a takođe i republičkih vlasti u poslednjih 5 i više godina, nemoguće napuniti i da opštini preti bankrot uz plenidbu javne imovine od strane poverilaca.


Situacija sa raspuštanjem Skupštine opštine govori i o strahu vladajuće koalicije da dosadašnja neadekvatna rešenja konsolidacije organa lokalne samouprave opštine Smederevska Palanka i nesnalaženje lidera SNS i koalicionih partnera ne dovedu do radikalnog pogoršanja ionako loše situacije u opštini u 2018. Takav scenario bi dodatno ogolio organizacione i kadrovske slabosti SNS i partnera, kao i izuzetno loše stanje u budžetu Srbije koji opstaje samo zahvaljujući zaduženjima pod veoma nepovoljnim uslovima. Smatramo da treba hitno predstaviti plan konsolidacije opštine Smed. Palanka do novih lokalnih izbora.


Iz tih razloga OO Dveri u Smederevskoj Palanci traži hitno uvođenje prinudne uprave, raspuštanje svih organa lokalne samouprave i raspisivanje lokalnih izbora za Skupštinu opštinu Smederevska Palanka u cilju konsolidacije lokalne samouprave jer ovako više očigledno ne može.


 


Informativna služba OO Dveri u Smederevskoj Palanci