На велике рачуне за утрошену воду које су добили грађани Суботице није утицало само повећана цена воде већ и лош рад ЈП Водовод и Канализација. ЈП Водовод и Канализација није урадила успешно очитавање водомера у многим деловима града. Лош рад у претходним месецима је сада изашао на видело. Очитана стања водомера на многим местима не одговарају реалном стању и потрошњи. Наравно ЈП Водовод и Канализација су све обрачунали по новим ценама и све грешке пребацили на грађане. Тако не сме да се ради, грађанин треба да плати само оно што потроши по цени која је тада важећа.

        Ако погледамо ко је вршио очитавање водомера на подручју града Суботице видећемо велику умешаност кадрова СНС-а. Када је 2019 године ЈП Водовод и Канализација расписало јавну набавку за очитавање водомера на територији града Суботице, заведена под бр.46/1-14-2019 од 15.04.2019 посао је добиo ВТВ ТИМ д.о.о. из Бајмока који је наступио са Омладинском и студентском задругом „Младост Србије“ из Сомбора. Власник ВТВ ТИМ д.о.о. предузећа из Бајмока је Борислав Петровић члан СНС-а, председник МО СНС-а у Бајмоку и председник Месне заједнице Бајмок, са запослењем у ЈП Телеком Србија.

Следеће године 2020 се набавка за очитавање водомера, додељује истим понуђачима и она је још увек на снази. С обзиром да је Омладинска задруга искоришћена за добијање посла преко ње се и фактурише услуга очитавања водомера, а предузеће ВТВ ТИМ д.о.о, нигде не спомиње. Очитавање водомера по правилу врше старија запослена лица, радници ЈП Водовод и Канализација, пензионери. Сви они имају заједничку особину да су чланови СНС-а, исплату примају у коверти у готовини, а паре су вероватно подигнуте на друга лица, омладинце до 35 година старости како закон и предвиђа. Посла за инспекцијске службе има само ако хоће и смеју да раде свој посао.

Један пример односа ЈП Водовод и Канализација према грађанима је и пример потрошње воде за зграду у насељу на Прозивци у улици Блашка Рајића. Нови рачун је дошао са обрачунатом потрошњом по новим увећаним ценама а сама потрошња у претходном периоду није очитавана како треба. Комисија за рекламације је размотрила захтев станара зграде и одбила са образложењем да вода није очитана јер није био могућ приступ водомеру односно због немогућности очитавања водомера.

У реалном свету шахта у којој се налазе водомери се налази на јавној површини, на травњаку поред зграде и шеталишту на Прозивци?! Значи доступна свима, без икаквог кључа и катанца!

Да има закона за овако измишљен разлог и одбијање захтева станара би следио моментални отказ службеника и председника такозване комисије за решавање рекламација, за лажни исказ а ЈП би свим станарима упутило извињење за проузроковану грешку и исправила рачун имајући у виду потрошњу воде претходне године у истом периоду.

ЈП Водовод и Канализација треба под хитно да реши све проблеме грађана јер су их они и произвели. Најбоље би било да се очитавања водомера поново ураде о трошку оних који су и ангажовани за очитавање водомера јер је очигледно да посао у претходним месецима нису радили како треба. Однос ЈП Водовод и Канализација према грађанима Суботице треба да се промени из корена. Да би се то десило неће бити довољно само персоналне промене већ нам је потребна промена целокупног система који би требао да буде организован тако да ради у корист грађана и појединца.

 

 

ГрО Двери Суботица