Српски Покрет Двери - Лого
Search
Dveri Subotica: Primenite usvojeni Lokalni antikorupcijski plan

Subotičke Dveri će se pozivati na usvojeni Lokalni antikorupcijski plan prilikom ukazivanja na korumptivne radnje u našem gradu i insistirati na njegovom punom sprovođenju. Ostaje da se vidi da li će lokalna vlast imati smelosti i volje da sankcioniše sve one čijim se delovanjem rasipa novac građana Subotice.

Pre osam meseci GO Dveri u Subotici ukazivala je na nejednakost pred zakonom prilikom izgradnje objekta od strane investitora DG Gradnja u ulici Petefi Šandora 3-5.

U pitanju je slučaj gde se zauzima gradska  javna površina i vrši  izgradnja stambene zgrade koja nije od javnog interesa, a sve to  na štetu građana. Sad je ulica puštena u saobraćaj i Dveri su tražile informaciju  od javnog značaja koliko se finansijskih sredstava od zauzeća javne površine slilo u gradsku kasu, koliko za zauzeće puta, parking prostora, trotoara.

Od Gradske  uprave dobili smo odgovor u vidu tabele sa osam ugovora ili predračuna. Bez ikakvog objašnjenja, za zauzeće  javne površine uplaćeno je ukupno 230.000 dinara.

Sa ovako šturim objašnjenjem ne može se doći do zaključka koja površina, kolika i u kom vremenskom periodu je bila predmet ugovora na osnovu kojeg je izvršena uplata od strane investitora.

Nastavak prepiske sa Gradskom upravom samo vodi u besmislenost kako dobiti informacije od javnog značaja, a da one budu potpune. Transparentnost rada Gradske uprave se ogleda i u davanju sveobuhvatnih informacija, a ne nepotpunih koje imaju samo jedan cilj da se odgovori na pitanje jer je to zakonska obaveza.

Dveri opet ponavljaju da Gradska uprava mora da bude servis građana.

Od početka gradnje objekta, u dužini od kružnog toka do gimnazije, nije vršena naplata parking prostora. U takvoj situaciji reč je o 18 parking mesta, i kada se obračuna cifra koja nije naplaćena, dolazimo do 2.134.080 dinara. To je suma koju je JKP ,,Parking“ morao da naplati od investitora. To nije učinjeno, odnosno nismo došli do informacije da je bilo uplate po osnovu zauzeća parking površine. Tim nečinjenjem oštećen je budžet Republike Srbije za  preko 300.000 dinara.

Na osnovu koje gradske  odluke JKP ,,Parking“ nije izvršilo naplatu parking prostora? Ako je takva odluka i postojala ona je mogla da se odnosi isključivo na izvođenje radova koji su od javnog interesa. Ovde je reč o privatnom interesu koji je predstavljen kao javni. Suma od preko 2 miliona dinara je suma koju nijedan naš građanin neće potrošiti za parkiranje u svom  životu.

Dveri ukazuju da svi moramo biti jednaki pred zakonom bez obzira na versku, nacionalnu, partijsku pripadnost, nezavisno od toga da li ste bogatiji sugrađanin ili jedva preživljavate ovaj neoliberalni sistem.

Na sednici Skupštine grada Subotice koja je održana 06.07.2017., usvojen je Lokalni  antikorupcijski plan (LAP). Primenom ovog plana može se doći do istine, odnosno odgovora na pitanje da li u gore navedenom slučaju imamo koruptivno ponašanje čelnika Gradske uprave.

GO Dveri u Subotici podržava donošenje ovog plana ali istovremeno predviđa da će primena ovog plana biti problematična. Izražavamo bojazan da će ostati samo mrtvo slovo na papiru. Na nivou Republike treba da se donese dugo najavljivani Zakon o poreklu imovine, pa bi tada i primena Lokalnog antikorupcijskog plana imala smisao.

Subotičke Dveri će se pozivati na usvojeni Lokalni antikorupcijski plan prilikom ukazivanja na korumptivne radnje u našem gradu i insistirati na njegovom punom sprovođenju. Ostaje da se vidi da li će lokalna vlast imati smelosti i volje da sankcioniše sve one čijim se delovanjem rasipa novac građana Subotice.

Kako sada stvari stoje, nema mnogo osnova za optimizam.


Informativna služba Dveri u Subotici


Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: