Dveri Subotica: Vučiću, ne dolazi, već odlazi zauvek!

Prošle godine JP Park Palić je raspisao javnu nabavku za Izgradnju turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću u okviru Master Plana Palić. Na javnu nabavku se javilo dva konzorcijuma iz Subotice i jedan iz Beograda. Po ustaljenom običaju posao je dodeljen konzorcijumu izvan Subotice, okupljenom oko firme Jadran d.o.o. iz Beograda. Konzorcijum je dao najpovoljniju ponudu i sa te strane je zadovoljen prvi i najvažniji uslov javne nabavke – najniža ponuđena cena.

Sa druge strane, konzorcijum subotičkih firmi udruženih sa firmom Javornik d.o.o. tražilo je zaštitu prava ponuđača, zbog sumnje u nepravilnosti u postupku sprovođenja tendera. Žalba je bila na 9 strana i dobro obrazložena po kojoj bi beogradski konzorcijum morao biti diskvalifikovan i isključen iz postupka tendera.


Jedan od razloga žalbe bio je što je beogradski konzorcijum prijavio kao licencirano stručno lice osobu koja je angažovana po ugovoru o delu, što je protivno zakonu jer osoba mora da bude zaposlena  na određeno ili neodređeno vreme. Posle odbijanja žalbe od strane Republičke komisije posao i ugovor se ipak dodeljuje konzorcijumu Jadran d.o.o. Republička komisija za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki donela rešenje koje je u najmanju ruku  sumnjivo, jer se za kadrovske primedbe proglasila nenadležnom.


Na sličnu situaciju su Dveri Subotice i ranije ukazivale. Naime, tender koji se odnosio na zimsko održavanje puteva u Subotici bi u svakoj pravnoj državi bio signal da tužilaštvo pokrene istražne radnje. Tada je jedan od razloga za diskvalifikovanja subotičkih  firmi bio to što je devet radnika bilo zaposleno na određeno vreme. Ako se napravi paralela između ove dve javne nabavke, vidimo da su aršini sasvim suprotni, a sve u korist nameštanja tendera za „velike igrače“.


Prosto rečeno, nije bitna javna nabavka u korist građana Subotice, već je bitan samo onaj koji mora da dobije posao i podeli plen sa učesnicima ovih kriminalnih nabavki. U takvom naprednjačkom ekonomskom društvu samo članovi , simpatizeri i finansijeri SNS –a dobijaju poslove, udele, procente.


Čemu onda služe javne nabavke kad su postale jedna najobičnija farsa i pokriće za kriminal? Dveri Subotice predlažu lokalnoj gradskoj vlasti, kad su već u dosluhu sa tužilaštvom koje ne reaguje, sa kriminalističkom policijom koja ćuti, da ukinu javne nabavke i samo da istaknu spiskove firmi koje su u naprednjačkoj kuhinji podobni i poželjni izvođači.


Građanima Subotice, Dveri u Subotici skreću pažnju da se mora stati na put ovakvoj kriminogenoj vlasti. Izađimo u što većem broju na proteste  u petak,  kad su  građani širom Srbije izašli na ulice. Izađimo i mi BEZ STRAHA, jer nismo ni gori ni plašljiviji od ostalih građana širom Srbije. Svi oni koji u ovom momentu unose razdor, ili imaju svoj lični usko stranački interes, ili su deo vladajuće kriminalne družine.


Poštovani građani Subotice. Pokažimo odgovornost,  hrabrost, multikulturalnost i ne dozvolimo da nas iko posvađa. Kada predsednik Vučić bude imao nameru da obiđe Suboticu i promoviše svoju kampanju „Budućnost Srbije“ da se podsetimo šta je sve (NE) učinjeno u prethodnom periodu zahvaljujući naprednom kadru,  da se setimo hiljada građana Subotice, koji su Suboticu napustili zauvek,  da se setimo svih ovih kriminalnih radnji koje nam se dešavaju i da hrabro kažemo ,,Ne dolazi, već odlazi zauvek!“


 

Izvor: Grad Subotica