Dveri: Vlast u Doljevcu ponovo koči razvoj poljoprivrede

I pored toga što na zvaničnom sajtu opštine Doljevac stoji da je poljoprivreda dominantna delatnost i da se od ostvarenog dohotka od poljoprivrede ostvaruje 67,5%, a od svih ostalih delatnosti 32,5%, vlast u Doljevcu i dalje sprečava razvoj poljoprivrede!

Lokalna vlast u Doljevcu je u izveštaju o izvršenju budžeta kojeg je dostavila skupštini na usvajanje, prikazala da je u 2017. godini i od onako mizernih 3,5 miliona iz sopstvenih izvora u opštinskom budžetu, realizovala (uložila) svega 475.200 dinara u poljoprivredu, što je 0,05% ili sto puta manje od preporuke ministarstva da se na svim nivoima vlasti izdvaja minimum 5% za poljoprivredu.


Da stvar bude još gora na istoj, devetoj sednici Skupštine opštine Doljevac usvojen je Program korišćenja sredstava budžeta namenjenih razvoju poljoprivrede u opštini Doljevac za 2018. godinu.  Ponovo se ne predviđa ni jedan jedini dinar za subvenciju i pomoć poljoprivrednim proizvođačima što je krajnje nedopustivo!


U programu se ne predviđa izrada projekata i konkurisanje kod ministarstva za dobijanje bespovratnih sredstava po programu korišćenja, uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, za dobijanje bespovratnih sredstava za elektrifikaciju, komasaciju, navodnjavanje, odvodnjavanje… Takve projekte nema ko da napravi u opštinskoj upravi jer adekvatna služba koja bi se bavila uopšte poljoprivredom zapravo i ne postoji.


Na sve ove nelogičnosti u programu korišćenja sredstava budžeta namenjenih razvoju poljoprivrede u opštini Doljevac za 2018. godinu ukazao je Nenad Stojiljković, odbornik Dveri u Skupštini opštine Doljevac. Kroz amandman koji je podneo iskoristio je sve zakonske mogućnosti da se program koliko toliko vrati u normalu za običnog čoveka.


Amandman se odnosio upravo na izdvajanje 30.000.000 dinara za direktnu subvenciju i pomoć poljoprivrednim proizvođačima, kroz bespovratna sredstva za nabavku mehanizacije, podizanje plastenika, nabavku sadnog materijala u voćarstvu, nabavku priplodnih grla, razvoj pčelarstva… Na taj način bi se donekle vratio deo novca koji poljoprivrednici kroz porez  daju  u budžet. Tih 30.000.000 dinara ne bi bilo više od 4% od ukupnih 800.000.000 dinara budžeta opštine, čak bi i taj procenat bio ispod preporuke ministarstva za izdvajanja u poljoprivredu na svim nivoima vlasti u Srbiji, koji je minimum 5% budžeta.


Područje opštine Doljevac ima izuzetan potencijal za razvoj povrtarstva, voćarstva, pčelarstva. Da nije tih proizvođača koji teškim radom zarađuju svaki dinar, ne bi bilo ni opštine, ni akva parka, ni javnih službi, ni Doma zdravlja, ni drugih sadržaja u našoj opštini. Ti ljudi zaslužuju da im se kroz subvencije, barem delom vrati ono što se od njih uzima. Većom poljoprivrednom proizvodnjom, stvorili bi se uslovi i baza za prerađivačke kapacitete i otvaranje prerađivačkog pogona u opštini, što bi dodatno uticalo na zaposlenost građana opštine.


Iako su odbornici opozicije u doljevačkoj skupštini glasali za usvajanje amandmana, nažalost, skupštinska većina, koju čini SNS u poljoprivrednoj opštini kakva je Doljevac, odbila je amandman odbornika Dveri, Nenada Stojiljkovića, uz obrazloženje da usvajanje ovog amandmana ,,neće uticati pozitivno na razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine, a imaće negativne finansijske efekte na lokalni budžet“.


Svaki dalji komentar je potpuno suvišan…


 


Opštinska organizacija Dveri u Doljevcu