Građani Subotice, sprečimo katastrofu koja se nadvila nad gradom

GO Dveri Subotica iznose ključne detalje Generalnog plana Grada Subotice, koji je od strane JP za upravljanje putevima, urbanistčko planiranje i stanovanje pod ugovorom 299-29/17 predstavljen u Gradskoj kući na Javni uvid. Nemamo informaciju da li će lokalna vlast organizovati i javnu promociju ovog Generalnog plana po Mesnim zajednicama, pa građanima blagovremeno skrećemo pažnju, jer smatramo da se bez učešća građana i uvažavanja njihovih primedbi ne sme usvojiti jedan ovako važan dokument.

Dveri su gradskoj vlasti uputile primedbe na plan, jer je jasno da će im služiti isključivo za prebacivanje novca JP za Upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje i da neće nikada biti realizovan. Razume se, Dveri kao i uvek argumentuju svoje sumnje i primedbe.


U toku je izrada projekta Železničkog koridora pruge Beograd – Budimpešta, koji radi CIP,  pa je logično da lokalni urbanisti sačekaju da se završi taj projekat i da se sva postojeća infrastruktura grada uklopi u projekat tog koridora. Ovako, subotički urbanisti su izradili nekakav elaborat koji je dostavljen CIP-u, koji će navodno biti korišćen kao osnova projekta pruge kroz Suboticu. I dalje niko ne zna trasu dvokolosečne pruge kroz Aleksandrovo, gde će biti Tovarna stanica  i još mnogo važnihdetalja. Važno je da se prebacuju pare javnim preduzećima, a konkretna pitanja, vezana za kvalitet života građana ostaju nerešena.


Takođe se obećava da će u Subotici do 2030 biti rešen problem vodosnadbevanja stanovništva. Od kad su na vlasti, odnosno za ove dve godine uradili su toliko na distributivnoj vodovodnoj mreži, da će im po toj dinamici biti potrebno mnogo godina do konačne završnice. To nije jedina nelogičnost u Planu. Hitna pomoć ostaje na sadašnjoj lokciji u ulici Petefi Šandora, a navodno će biti izmeštena na prostor u M.Z. Kertvaroš, kod kružnog toka u ul.Partizanskih baza, dok mediji pišu da će nova lokacija Hitne pomoći biti subotička bolnica, a nazire se i  mogućnost neke sasvim nove lokacije.  Lokalni nosioci vlasti ne znaju ni sami ko šta radi, jer najavljuju i gradnju sedam novih osnovnih škola. Kako da podržimo, ovu inače dobru ideju, kada je O.Š.  Miloš Crnjanski zatvorena, a specijalna škola Žarko Zrenjanin nema dovoljan broj učenika, pa se broj zaposlenih gotovo izjednačio sa brojem učenika, te se i tu treba razmišljati  o spajanju sa specijalnom školom Dositej Obradović. Negativan priraštaj stanovništva i odlazak mladih u inostranstvo čine da naš grad Suboticau brzano odumire i nestaje, a prosečna starost stanovništva raste. Postavlja se pitanje ko će ići u te osnovne škole i ima li mudrosti i planskog rukovođenja u Subotici?


Predviđena je i izgradnja doma zdravlja i 4 nove ambulante od kojih jedna na prostoru mesne zajednice Železničko naselje. I to je još jedna lepa zamisao, ali ako pogledamo kako nam sada funkcionišu ambulante i da nema dovoljno lekara i medicinskih sestara  i kakvi su uslovi u našem zdrvastvu. Logično je pitanje ko će da leči Subotičane u tim objektima?


Naravno,urbanisti umesto da štite struku, rade po nalogu, pa im je prioritet da se Slobodna Zona proširi  i da se stranim investitorima uredi prostor. Najkvalitetnije poljoprivredno zemljište površine 28 hektara biće upropašteno, umesto da se stranim kompanijama, protiv kojih Dveri nemaju ništa protiv kada posluju u skladu sa zakonima Srbije, ponudi prostor bivše fabrike Zorka gde postoji već deo infrastrukture, a radi se prostoru koji je u vlasništvu grada za razliku od poljoprivrednog zem ljišta koje treba otkupiti. Tako bi se stvorila i mogućnost da okolno stanovništvo dobije gradsku kanalizaciju (a i Novi bazen u Dudovoj šumi  ).


Nedostaje plan Gradske garaže, odnosno parkinga koji bi rešavao pitanje parkiranja u centru grada,  a svi znamo da je preko potrebna.  Deo objekata vojske se uz mala ulaganja i saniranja mogao da posluži za potrebe Hitne pomoć i Vatrogasne jedinice, za izmeštanja Zatvora iz centra grada. Dom Vojske je mogao da nađe svoju namenu za potrebe kulture i mnogo toga drugog, da se gradska vlast rukovodi interesima građana a ne procentima, lokacijama i sitnim ličnim interesima.


Predviđenim konceptom razvoja Grad se zapravo uništava, u prvom redu uništava se istorijsko nasleđe. Legalizuje se mogućnost gradnje u neposrednoj blizini istorijskih objekata,  a investitor dobija prioritet u odnosu na interese građana. Sama koncepcija haotične gradnje i sistema ,,flaster,,  narušiće prepoznatljivi identitet Subotice, koja ima mnogo sačuvanih objekata iz perioda secesije.


Da zaključimo,plan je urađen mimo svih pravila projektovanja, bez strateške procene uticaja na životnu sredinu, koja u stvari treba da bude osnova i početak izrade plana a u našem slučaju rađena je naknadno, kao pokriće.


 Dveri vas pozivaju da uzmete aktivno učešće u javnoj raspravi, kako bismo zajedno sprečili katastrofu.


 


GrO Dveri Subotica