Насловна » Надзорни одбор

Надзорни одбор

Надзорни одбор Покрета обавља унутрашњу контролу финансијског пословања Покрета и дужан је да о свим уоченим неправилностима извести Главни одбор. Надзорни одбор има три члана које бира Главни одбор, на предлог Председништва.  Мандат свих чланова Надзорног одбора траје четири године.

Пуноважно одлучује на седници на којој је присутна већина чланова oд укупног броја чланова Надзорног одбора.

Сваки члан Покрета има право да се упозна са приходима и расходима.

За председника Надзорног одбора изабран је Владимир Илић.

 

Биографија

Владимир Илић је рођен 1975. године у Београду. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду, где је и магистрирао 2010. године. Квалификовани је професионални рачуновођа и овлашћени ревизор са искуством у ревизији и финансијама.

Током више од десет година рада у ревизији, Владимир је стекао значајно искуство и знања у испитивању финансијских извештаја, интерних контрола, као и у примени Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) и других рачуноводствених прописа у Србији и окружењу.

 

Професионалне квалификације

  • Association of Chartered and Certified Accountants (ACCA), UK
  • Комора овлашћених ревизора, Србија
  • Југословенско удружење рачуновођа, Србија
  • Савез рачуновођа и ревизора Србије
Подели наShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0