Predsedništvo

Predsedništvo

Ivan Dojčinović

PROF. DR IVAN DOJČINOvić

Predsednik Saveta za obrazovanje i nauku
Predrag Mitrović

DR PREDRAG MITROVIĆ

Predsednik Saveta za ekonomiju, privredu i finansije
Nemanja Zarić

DR NEMANjA ZARIĆ

Internacionalni sekretar i predsednik Saveta za porodicu i socijalna pitanja
Dragan Vesović

DR DRAGAN VESOVIĆ

Koordinator stručnog saveta za zdravstvo
Marija Janjušević

MARIJA JANjUŠEVIĆ

Predsednik Saveta za socijalnu politiku
Ivan Kostić

MR IVAN KOSTIĆ

Predsednik saveta za saradnju sa Srbima u regionu i rasejanju
Zoran Radojičić

ZORAN RADOJIČIĆ

Predsednik Saveta za odbranu i bezbednost
Borko Puškić

BORKO PUŠKIĆ

Predsednik Izvršnog odbora, OO Dveri Prijepolje
Zoran Pavlović

PROF. ZORAN PAVLOVIĆ

OO Dveri Zvezdara
Aleksandar Tanasković

ALEKSANDAR TANASKOVIĆ

GrO Dveri Čačak
Slobodan Dimović

SLOBODAN DIMOVIĆ

Direktor Srpskog pokreta Dveri

Gordana Marinković-Savović

Predsednik Saveta za lokalnu samoupravu
OO Dveri Požega

Slaviša Miletić

Predsednik Saveta za preduzetništvo
OO Dveri Loznica

Milovan Jakovljević

Predsednik Saveta za selo i poljoprivredu
OO Dveri Ivanjica

Stefan Aksović

Predsednik Saveta za omladinu
OO Dveri Lazarevac

Srđan Nogo

Narodni poslanik

Radoš Pejović

Predsednik Saveta za porodicu
GrO Dveri Zrenjanin

Siniša Jagodić

Predsednik Saveta za zdravstvo

Miroslav Drekić

Predsednik Saveta za infrastrukturu i  koordinator Saveta za saradnju sa sindikatima

Dragana Pejić-Ranđelović

Predsednik Saveta za sport