Beograd – stradalni grad

Malo koji grad u Evropi je preživeo stradalnu sudbinu kao Beograd. Jedno od najstrašnijih stradanja grad je doživeo pre 77 godina, kada su nemačke snage izvele operaciju bombardovanja pod tajnim nazivom „Strašni sud”. Bez objave rata, besan što je došlo do promene politike 27. marta, Hitler je naredio bombardovanje grada 6. aprila, i ponovo 7, 11. i 12. aprila 1941. godine.

Beograd su junački branili Šesti lovački puk i jedinice protivvazdušne odbrane Vazdušne zone Beograd. Procenjuje se da su jugoslovenski piloti oborili između 42 i 48 neprijateljskih aviona.


U borbama je poginulo 11 jugoslovenskih pilota i više hiljada civila, a porušen je i oštećen veliki broj zgrada. Pogođena je i Narodna biblioteka sa 350.000 knjiga, čime je agresor pokazao svu prirodu svog dela.Foto: Der Adler, 1941. – Fotoreportaža o bombardovanju Beograda u nemačkom propagadnom listu


Beograd je rušen više desetina puta, ali je uvek uspevao iznova da se podigne. Sećanje na žrtve i stradanja i čuvanje duha starog Beograda predstavljaju obavezu svih sadašnjih i budućih žitelja belog grada. Srpski pokret Dveri se u svom političkom delovanju zalaže za mnogo aktivniju ulogu društva u negovanju kulture sećanja, posebno među omladinom.


Beograd ne sme da pamti stradanje samo Šestog aprila, već u gradu moraju da postoje stalne manifestacije na mestima svih stradanja koje će svedočiti o našoj sudbini. Posebno smatramo neophodnim da se u svrhu negovanja kulture sećanja, prilagodi prostor stare biblioteke na Kosančićevom vencu, koji već godinama predstavlja neobeleženo ruglo na žalost svih nas.Info služba Dveri