Град у Србији данас је град дестабилизованог идентитета и нејасне перспективе, град који губи на значају, дезоријентисани пост-социјалистички и пост-индустријски град, без јасног модела развојне, породичне, зелене, омладинске и културне политике. Двери град виде као „стање духа“ његових грађана, као скуп материјалних, знаковних, емоционалних и дискурзивних симбола који обликују слику о себи, али и званични наратив и спољашњу репрезентацију града.

       Културна концептуализација јавног простора подразумева да је град-палимпсест, да се састоји из више нивоа значења и сећања, од скупова знакова – архитектонских, споменичних, уличних и јавних симбола. Град је арена дискурса који се боре за интерпретацију наслеђа и конструкцију новог идентитета. Град је текст који се стално обнавља, који није пуки простор, већ место у које је уписано значење које се непрестано ишчитава.

Српски покрет Двери, полазећи од потребе за урбаним животом, истиче да грађани имају „права на град“, што укључује послове промишљања и одлучивања о граду у коме се живи, нове урбане стратегије, очување архитектонског наслеђа и културне меморије града, као и креирање нових урбаних идентитета.

„Нови град“ видимо као отворени демократски простор који умрежава заинтересовано и активно грађанство и ствара претпоставке за директну партиципацију у осмишљавању и доношењу јавних политика у вези са стварним потребама људи који у свом граду живе. Грађани имају апсолутно право на демократско управљање својим градом.

Полазећи од става да је подела на јавни и приватни простор конститутивна за сам појам града, противимо се надолазећем тренду тоталне приватизације јавног простора и ресурса. Грађани имају право на транспарентно управљање јавним простором и праведно коришћење јавних ресурса. Грађани имају право на здраву и зелену животну урбану средину. Двери ће посебну пажњу посветити зеленим урбаним интервенцијама. Људи морају бити важнији од аутомобила и зграда.

Повећаћемо број јавних чесми и тоалета увођењем стандарда доступности воде као јавног добра на територији сваке општине. Радићемо на очувању свих градских паркова и вртова, као и формирању нових и њиховом повезивању са стамбеним четвртима. Направићемо паркове атрактивним и безбедним делом урбаног простора. Усвојићемо програм креирања шумског зеленог појаса око града на градским и државним земљиштима. Посебно ћемо подржати пројекат урбане пољопривреде спровођењем програма који одређује одговарајуће општинско земљиште за заједничке повртњаке за привремену и дугорочну употребу. Треба омогућити сваком грађанину који то жели да се бави градском пољопривредом. Овај програм биће под надзором градског зеленог менаџера (заштитника зеленог).

Повећаћемо наменска средства општине за рекреацију грађана у природној околини града. Регрутоваћемо општинске инструкторе за децу из вртића и школа за рекреацију у природи и обезбедити јавни превоз у дане намењене тим активностима. Рекреација је један од најважнијих услова здравља. Двери се залажу за радикалну промену урбане мобилности. Потребно је подстицати повећање укупног удела бициклистичког саобраћаја и пешачења у укупном градском саобраћају. Нови српски град треба да буде град бицикала и бициклизам треба ставити у центар новог урбанистичког планирања.

Двери полазе од става да Нови град мора да врати самопоштовање и самосвест кроз очување свог наследног идентитета и производњу новог смисла и значења. Сматрамо нужним ревитализацију институционалне културне праксе очувања градске материјалне и духовне баштине, али и подстицање савременог стваралаштва и креативних индустрија. Залагаћемо се за доделу јавног простора на коришћење уметнички најатрактивнијим и најкреативнијим програмским идејама и удружењима.

Нови српски модерни град мора бити град по мери човека и породице. Породични град мора бити град деце. Породични град мора бити град здравља, а то значи град спорта, здравих стилова живота и здраве хране. Развијаћемо програме раног укључивања деце у спортске активности. Радићемо и на раном укључивању деце у културно стваралаштво. Охрабриваћемо породице кроз систем културних ваучера да посећују културне локације и имају приступ комплетној културној понуди града. Посебну пажњу посветићемо развоју дигиталне компетенције младих и координирати рад на дигиталној безбедности деце. Породични град јесте и град кућних љубимаца. Улагаћемо у зелену инфраструктуру која подржава активан породични начин живота у еколошкој урбаној средини са својим кућним љубимцима.

Двери подржавају дигитални систем отворених података: о квалитету ваздуха и воде, паркинг местима и безбедности на путевима, градском превозу, општинској имовини и приходима и расходима општинских предузећа, јавним набавкама, урбанистичким плановима… Дигитализација омогућава директну електронску демократију: електронско гласање на локалним референдумима, укључивање у креирање дела општинског буџета, као и дневног реда општинских скупштина.

Српски покрет Двери ће тражити формирање Већа младих, као саветодавног органа Градског (општинског) већа. Развијаћемо дигиталну општину младих, као електронску платформу за предлоге, дискусију и гласање по питањима које се тичу младих. Креираћемо градске дистрикте младих за уметничку продукцију, спортске и едукативне активности. Млади нису само наша будућност већ и садашњост.

Нови град истовремено не сме да заборави и мора да поштује и помаже своје старије суграђане, пензионере и стара лица, али и да их укључи кроз посебна већа и волонтерске центре као саветодавна, контролна и оперативна тела. Њихово знање и искуство је драгоцено, а њихова жеља да помогну новим генерацијама може бити значајан допринос друштвеној солидарности, што треба да буде узвраћено мобилним екипама младих волонтера за посету и помоћ самачким и старачким домаћинствима.

У новом граду нико не сме да буде заборављен, гладан, усамљен, без струје и воде, као и основне здравствене и социјалне заштите, нити му може бити одузет породични дом. Нови град је простор нове социјалне солидарности.

 

Бошко Обрадовић

Председник Српског покрета Двери

Извор: Директно