Boško Obradović: Novim zakonom o izvršenju legalizovana dosadašnja i buduća pljačka građana

Kad vas javni izvršitelj orobi još ste u obavezi da mu platite naknadu za uspešno obavljenu pljačku.

Kao prvo sporno pitanje u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) ističe se sumnja zašto je uopšte ova sudska dužnost poverena privatnim licima? Zvaničan izgovor je rasterećenje sudova zbog ogromnog broja predmeta, ali zašto jednostavno nije povećan broj sudskih izvršitelja? Ovde se postavlja i pitanje kršenja Ustava jer se sudska ovlašćenja dodeljuju privatnim licima.


Novim izmenama nije rešeno ključno pitanje šta ćemo sa tim kada je građanin poverilac, a država dužnik? U slučaju indirektnih korisnika budžeta ili oštećenih radnika preduzeća u stečaju koji ne mogu da naplate svoja potraživanja (neisplaćene zarade, doprinose, otpremnine…) – ovaj zakon je ostao nem. U slučaju direktnih korisnika budžeta zaštitio je državu dajući dodatni rok od mesec dana nakon isteka svih rokova da država isplati svoj dug građaninu, sa suludom obavezom građanina da dostavi dokaz da je još jednom zamolio državu da ispuni svoju obavezu i po isteku svih rokova. 


Treće sporno pitanje je granica duga do koje se dužniku ne oduzima porodični dom kao jedina nekretnina zbog komunalnih dugova. Zašto je ta granica baš 5000 evra? Da li to znači da dužniku koji duguje 5050 evra možete oduzeti porodični dom u kome živi sa svojom porodicom zato što je ostao bez posla i nema da plati svoje prispele komunalne dugove? Posebno je pitanje da li ćete tu njegovu jedinu nekretninu prodati po tržišnoj vrednosti ili ga zakinuti odnosno pokrasti na ovoj transakciji? Iako novi zakon zabranjuje da otkup vrše javni izvršitelji i njihovi srodnici, da li zabranjuje da to rade njihovi kumovi i drugari, pa da u budućnosti to preprodaju njima ili njihovim rođacima? Najspornije pitanje ostaje šta ćemo sa dosadašnjom pljačkom građana Srbije koju ove izmene i dopune ZIO praktično priznaju? Kada će odgovarati javni izvršitelji za sve što su do sada radili? Da li je ovaj zakon samo legalizacija dosadašnje i buduće pljačke građana Srbije?


Posebno pitanje su skandalozne javnoizvršiteljske tarife (a dodao bih i javnobeležničke tarife). Podsećam na primer jednog penzionera koji je dugovao 4000 dinara za Infostan, a izvršitelj mu je ispostavio račun od 12.600 dinara za svoje usluge. Na primeru naplate duga od 40.000 dinara javni izvršitelj će vam uzeti još 23.000 dinara za svoj rad. Pored naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta, kao i naknade za preduzimanje brojnih pojedinačnih radnji koje se sve tarifiraju, postoji i neverovatna naknadna za uspešnost sprovođenja postupka. Dakle, ne samo da ste opljačkani od strane javnog izvršitelja i da ste sa svojom porodicom izbačeni na ulicu iz svog porodičnog doma, već ste dužni da izvršitelju platite i naknadu za uspešno obavljenu pljačku.


Posebno je sporno što tužba dužnika ne odlaže izvršenje, kao što i molba za odlaganje izvršenja ne odlaže izvršenje već je sudbina dužnika u rukama nemilosrdnog javnog izvršitelja koji se dobro obogatio od antiustavnog preuzimanja sudskih nadležnosti i teško da će prestati to da radi na isti način kao do sada. 


Postavljaju se i pitanja gde je ovde briga za socijalno ugroženo stanovništvo koje ne može da servisira svoje bankarske i komunalne dugove? Šta sa ljudima koji su ostali bez posla ili jedva sastavljaju kraj sa krajem sa niskim primanjima ili penzijama? Zašto nije predviđen efikasniji nadzor rada javnih izvršitelja i njihovo oštrije kažnjavanje za svaku zloupotrebu? Ko će nadoknaditi dosadašnju štetu od ovoga zakona i krivično goniti sve izvršiteljske lopove koji su ispod svake tržišne cene otkupljivali stanove dužnika koje su orobili?


Jedino rešenje za ovu boljku pravnog sistema u Srbiji Dveri su ponudile još pre više godina, a to je uvođenje instituta ličnog stečaja kojim se istovremeno štiti građanin od pomahnitalih javnih izvršitelja, ali i obezbeđuje postepeno namirenje poverilaca. Država nije tu samo da štiti samu sebe već i svoje građane, a to ovim zakonom nije postignuto. Ovim izmenama i dopunama ZIO samo se potvrđuje mogućnost pljačke građana Srbije i daljeg divljanja javnih izvršitelja koji su uzurpirali sudsku vlast u Srbiji i postali četvrta i nekontrolisana grana vlasti u našoj državi.


 

Info služba Dveri