Српски Покрет Двери - Лого
Search

Потпуно је евидентно да су у данашњем друштву жене које живе на селу маргинализоване и скрајнуте. С тога је неопходно да променом друштвеног обрасца почнемо одговорно да користимо све капацитете који могу допринети развоју друштва и заједнице у којој живимо.

Неопходно је створити услове једнаких шанси за све, а посебно за жене које живе у руралу, јер је њихова улога у спречавању даљег демографског изумирања села од кључног значаја. Женама на селу је потребна подршка државе и друштва у целини да своје идеје, енергију и ентузијазам усмере на очување села, своје породице и породично газдинство. Полазећи од програмских начела Српског покрета Двери који се бори против дискриминације, насиља и злостављања жена, као и за усклађивање мајчинства и каријере до заштите здравља жена, Савет жена Двери доноси Декларацију о побољшању положаја жена из сеоских средина. Решење овог проблема дефинишемо кроз развој пољопривреде и производње здраве хране као и кроз развој женског предузетништва. Да би дошло до реализације циљева Двери неопходно је спровести мере које Савет жена Двери у Декларацији о побољшању положаја жена из сеоских средина предлаже.

 1. Подршка државе преко субвенција и бесповратних средстава за покретање производње у оквиру постојећег породичног газдинства, чији је жена члан;
 2. Подршка државе преко субвенција и бесповратних средстава за прераду пољопривредних производа;
 3. Подршка државе преко субвенција и бесповратних средстава за подстицање женског предузетништва на селу;
 4. Незапослене вишедетне мајке морају бити корисници националне пензије, односно мајчинство мора бити признато као занимање;
 5. Донације од стране државе женама на селу у виду крава музара, односно формирање другог сточног фонда у зависности од природних услова конкретне руралне средине;
 6. Подршка државе за оснаживање жене у селу на активно учешће у очувању животне средине и активно учешће у зеленој економији;
 7. Жене на селу су изузетни организатори и зато је неопходна подршка државе у подстицању женског удруживања;
 8. Изградња регионалних откупних центара за откуп пољопривредних производа;
 9. Организовање програма едукације из области женског предузетништва и производње здраве хране;
 10. Омогућити кратке курсеве из области ИТ технологије, односно компјутерски их оспособити као и, кроз курсеве о продаји, научити их да своје производе продају путем интрнета;
 11. Укључивање жена са села у рекреативне активности ради здравственог и социјалног аспекта. Организовање посета и путовања о трошку локалне самоуправе у друге руралне регије ради повезивања и размене знања и искуства;
 12. Увођење лекара специјалисте у све домове здравља, посебно специјалисте гинекологије;
 13. У руралним деловима где не постоје домови здравља неопходно је омогућити постојање покретне аутобус амбуланте;
 14. Женама које раде у надници мора бити омогућена здраствена заштита као и обука у руковању пестицидима уз обавезну заштитну опрему;

Плаћено запослење и економска независност, образовање и обука из области предузетништва, кућне економије, управљање домом и улога мајке. Оживљавање социјалних и културних услуга и активности. Боља инфраструктура и системи социјалне и здравствене заштите. Повећано учешће сеоских жена у јавном и друштвеном животу. Укључивање жена у програме руралног развоја су неопходност која ће жену задржати на селу и мотивисати да у њему живи и заснива своју породицу.

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: