На вест да је дошло до загађења бунара са пијаћом водом на простору села Лукавац код Ваљева услед истражних радова за потребе рударења литијума и бора, захтевамо следеће:

А) Да надлежно Министарство наложи свим компанијама хитну обуставу истражних геолошких радова на простору Србије. То подразумева бушотине које су у поступку реализације и бушотине које су у поступку припреме.

Б) Захтевамо формирање државне комисије у чијем саставу ће бити савесни и часни стручњаци са следећим задатком;
1) Извршити попис свих бушотина реализованих у последњих 15 година по основу издатих истражних дозвола;
2) Извршити инспекцију бушотина на терену у смислу угрожавања животне средине (подземне и површинске воде, уништавање земљишта, итд);
3) Наложити мере санације бушотина које су већ затворене у случају да не испуњавају потребне стандарде и захтеве локалног становништва;
4) Наложити затварање бушотина које нису затворене у складу са прописима;
5) Утврдити износ материјалне штете за воде, земљиште, природу и имовину државе Србије, као и појединачних лица оштећених истражним радовима, као и сва одговорна лица;

В) Захтевамо од Министарства да не продужи дозволу за истражне радове канадској компанији „Еуро литијум“ за „Ваљевско-мионички басен“;

Г) Захтевамо од Републичког јавног правобраниоца покретање одштетног захтева против канадске компаније и одговорних лица у њој;

Д) Захтевамо од Окружног јавног правобраниоца града Ваљево покретање одштетног захтева против надлежног Министарства и одговорних лица у Министарству;

Е) Захтевамо измене и допуне законске регулативе којима ће се увести обавезна процена утицаја на животну средину за истражне бушотине. Док се не изврши наведена законска измена, захтевамо обуставу издавања истражних дозвола за геолошке радове у Србији.

Српски покрет Двери и Удружење грађана „Сви против РИО ТИНТО и рудника литијума“ пружају максималну подршку грађанима Србије у борби против рударења литијума на терену широм Србије и пошасти зване „Рио Тинто“ од појаве овог проблема и тако ће остати до коначне обуставе уништавања народа, наше животне средине и државе истраживањем и копањем литијума.

 
 

Проф. др Душко Кузовић,

председавајући Иницијативног одбора Удружења грађана „Сви против РИО ТИНТО и рудника литијума”
 

Бошко Обрадовић,

председник Српског покрета Двери