Српски Покрет Двери - Лого
Search

Информерове лажи долазе на наплату

      Виши суд у Београду је донео још једну пресуду по тужби Бошка Обрадовића против режимског гласила званог „Информер“, по којој је, по четврти пут, утврђено да је Информер износио гнусне лажи на рачун председника Српског покрета Двери Бошка Обрадовића.

Овога пута, Вучићев таблиод „Информер“ ће морати да исплати 100 000 динара одштете због текста под насловом „СРАМ ТЕ БИЛО, ФАШИСТО! Бошко Обрадовић пљује „орлове“ и хоће да направи раздор међу њима!“, а чији је аутор запослени у Информеру (никако се не може рећи новинар) Сања Ћурчић.

Судске пресуде су најбољи доказ да режимски таблоиди попут Информера, Ало-а, Српског Телеграфа и сличних, немају апсолутно никакве везе са новинарством и објективним информисањем грађана, већ искључиво служе како би се режим Александра Вучића на најмонструознији начин обрачунавао са својим политичким противницима.
 
У наставку доносимо кључни део пресуде Вишег суда у Београду:
 

У ИМЕ НАРОДА
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ,  судија Миленија Петричевић, судија појединац, у парници тужиоца БОШКА ОБРАДОВИЋА из Чачка, кога заступа Владимир Тодорић, адвокат из Београда, против тужених „ИНСАЈДЕР ТИМ“ ДОО БЕОГРАД, и САЊЕ ЋУРЧИЋ из Београда, чији је заједнички пуномоћник Борис Богдановић, адвокат из Београда, ради утврђивања и накнаде штете, вредност предмета спора 300.000,00 динара, након одржане усмене и јавне расправе која је закључена дана 15.06.2019. године, донео је:
 

ПРЕСУДУ
 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени „ИНСАЈДЕР ТИМ“ Д.О.О. БЕОГРАД да тужиоцу БОШКУ ОБРАДОВИЋУ из Чачка, на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа исплати износ од 100.000,00 динара са законском затезном каматом почев од 05.06.2020. године па до коначне исплате, у року од 15 дана од дана пријема писаног отправка пресуде под претњом извршења.

ОБАВЕЗУЈЕ се тужена САЊА ЋУРЧИЋ, из Београда, да о свом трошку јавно објави правоснажну судску одлуку најкасније у другом следећем издању интернет портала Информер након правоснажности пресуде, под претњом извршења.
 

 
Инфослужба Двери

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: