Marija Janjušević: Državnu imovinu u Medveđi nema ko da čuva

Narodna poslanica, Marija Janjušević i član IO Dragan Dželetović obišli Medveđu i bliše se upoznali sa problemima ljudi u ovoj opštini.

Jedan od povoda za posetu narodnog poslanika Marije Janjušević i oblasnog poverenika Dragana Dželetovića Medveđi bio je nasilni čin obijanja kancelarije Dveri od strane opštinskih organa. Naročito bahato se ponašaju predstavnici Tužilaštva, koji  su ovaj čin samoinicijativno imenovali kao „zamenu brave“  pa tako i zaključili da nema osnova za gonjenje obijača. Razume se, Dveri neće odustati od borbe za pravedno i zakonsko postupanje, kako u ovom, tako i u svim drugim krivičnim delima lokalne vlasti.

Članovi Dveri u Medveđi su informisali Mariju Janjušević o toku problematiče privatizacije državne svojine na ovoj lokaciji. Na njeno poslaničko pitanje koje se odnosilo na AIK Medveđa u čijem je sastavu i 584 hektara, jednog ara i 50 kvadrata poljoprivrednog zemljišta, upućeno Ministarstvu privrede i Koordinacionom telu za Preševo, Bujanovac i Medveđu, Ministarstvo nije ni odgovorilo, a Koordinaciono telo se proglasilo nenadležnim za AIK. Umesto da država zaštiti sopstvene interese i sačuva zemljište, strateška imovina prelazi u ruke privatnika, većinom pripadnika albanske nacionalne manjine. Posebno je vredna Sijarinska banja, koju država neshvatljivo nemarno ispušta iz svoje ingerencije zarad tuđih interesa.

Opština Medveđa je potpuno nepravedno grupisana uz Bujanovac i Preševo, od kojih je udaljena oko 100 kilometara. U odnosu na ostale dve opštine, Medveđa ima značajno veći broj Srba u odnosu na albansko stanovništvo, koje čini oko 15% svih stanovnika. Albanski separatisti pokušavaju nasilnim putem da poremete ovaj odnos fiktivnim upisivanjem stanovnika i drugim malverzacijama, u kojima su čak učestvovali i organi reda, o čemu su Dveri do sada izveštavale i nastaviće da prate dešavanja.
Uvereni smo da je borba za očuvanje svake stope teritorije države Srbije na jugu podjednako važna kao i ona višedecenijska na Kosovu i Metohiji. Jedino očuvanjem južne pokrajine, može se sprečiti dalje rasparčavanje države, deo po deo, oblast po oblast, a posebnu pretnju predstavlja i činjenica da se sela u Srbiji prazne, a migranstski kampovi šire. 

Obilazak teritorija na jugu Republike Srbije nameće gorak zaključak da država ne čini ama baš ništa da sačuva svoje vitalne interese i imovinu, naprotiv. Srpski pokret Dveri će rado konstatovati pozitivne promene u ovom smislu, ukoliko ikada do njih dođe. Ono što sasvim sigurno neećemo činiti jeste nemo posmatranje i ćutanje na rastakanje državne imovine.

Informativna služba Dveri