Српски покрет Двери захтева понављање поступка најаве као и продужење рока јавне расправе о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2021. до 2024. године.

       Иако Министарство заштите животне средине  тврди да је Предлог програма постављен на сајт Министарства 16. септембра, највећи део заинтересоване јавности је за јавну расправу сазнао тек пре два дана тј. 29. септембра када је најављена на сајту Министарства заштите животне средине. Иницијално је јавна расправа је требало да траје до 5. октобра али је рок „широкогрудо“ померен до 8. октобра.

Министарство заштите животне средине је о почетку ове важне јавне расправе, стручну и заинтересовану јавност требало да кроз медије, друштвене мреже и сајт Министарства, обавести МНОГО РАНИЈЕ И ВИДЉИВИЈЕ. Како Програм управљања отпадом треба да утврди правце деловања који ће утицати на локалне самоуправе, јавна-комунална предузећа, грађане и фирме, логично је да у овој расправи учешће узме што шири слој стручне и заинтересоване јавности и да исти о томе буду ПРОПИСНО И БЛАГОВРЕМЕНО обавештени.

Иначе на прво читање, документ који је три године „чамио“у Министарству заштите животне средине је лош и неусклађен с реалношћу, тако да је и то разлог да се омогући да стручњаци и заинтересована јавност имају довољно времена да дају своје мишљење о овом Предлогу.

На крају недопустиво је да власт, односно Министарство заштите животне средине које је својим (не)чињењем директно довело до:

на нетранспарентан начин организује и на брзину спроведе ову јавну расправу.

 

 Мирослав Премовић
 

Стручни консултант у управљању отпадом
Савет за заштиту животне средине Српског покрета Двери