Српски Покрет Двери - Лого
Search

Српски покрет Двери сматра да Рио Тинто у досадашњем поступку усвајања Процене утицаја на животну средину за пројекат „Јадар“, није дао нити један релевантан податак а везано за чињеницу да овај пројекат подразумева хемијску „прераду“ тј. третман руде јадарита у „хемијском постројењу“ великог капацитета, коришћењем великих количина концентроване сумпорне киселине, а којим ће се стварати велике (али непознате) количине вероватно опасног отпада.

      Како је поменута хемијска „прерада“, тј. третман руде јадарита кључна, и са становишта животне средине најосетљивији сегмент овог пројекта, овај недостатак релевантних податакапредставља опасан и недопустив преседан. Сходно томе, Српски покрет Двери сматра да је досадашњи поступак, али и евентуални даљи кораци, у усвајању Процене утицаја на животну средину пројекта „Јадар“ НИШТАВАН и захтева враћање поступка на почетак, а у супротном захтеваћемо од надлежних институција и органа покретање одговарајућих прекршајних и могуће кривичних поступка.

„Рио Тинто“ је раније, у оквиру поступка усвајања Процене утицаја на животну средину пројекта Јадар, поднео Министарству заштите животне средине тзв. Захтев о утврђивања обима и садржаја процене утицаја на животну средину (у даљем тексу Захтев). У Захтеву се само на пар мести и то немушто помиње да ће се руда јадарит хемијски „прерађивати“ тј. третирати некаквим „хемијским постројењем“. Међутим, нигде у Захтеву није дат ниједан релевантан детаљ тј. опис тог постројења, опис хемијског процеса који ће се у њему одигравати као ни биланс улазних и излазних компоненти. Такође, у Захтеву се очигледно околиша да ће се у циљу хемијске „прераде“ тј. третмана „хемијским постројењем“ руде јадарита, користити концентрована (96%) сумпорна киселина. А једини користан детаљ који је дат у Захтеву јеста да ће на локацији у сваком тренутку бити ускладиштено 4.560 тона ове киселине, што нам говори да је у питању „хемијско постројење“ великог капацитета.

У Захтеву се, на неки начин, и прикрива права природа производа тј. отпада који се генеришу хемијском „прерадом“ тј. третманом „хемијским постројењем“ руде јадарита, односно наводи се да ће се поменутим процесом генерисати само неопасан отпад из групе отпада 01 01 (отпади од ископавања минерала). Међутим, с обзиром да је у питању  „хемијско постројење“ великог капацитета којим ће се руда третирати концентрованом сумпорном киселином, изгледније је да ће се у истом генерисати и обично опасан отпад из групе 01 04 07* (отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију који садрже опасне супстанце). Поред непотпуног податка о врстама отпада, у Захтеву нису дати ни подаци о хемијском саставу, као ни о количинама тог поменутог и другог отпада.

С обзиром да Захтев не садржи релевантне податке о кључном и са становишта животне средине најосетљивијем сегменту овог пројекта, а који су у пракси уобичајени али и прописини регулативом која покрива поступак усвајања Процене утицаја на животну средину, исти је НИШТАВАН.

 

Бошко Обрадовић,

председник Српског покрета Двери
 

Мирослав Премовић,

председник Савета за заштиту животне средине Српског покрета Двери

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: