Obradović: Srbiji preti velika opasnost od naseljavanja sa 600.000 migranata!

Predsednik Dveri pokazao je novinarima odgovor ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića na zahtev za obaveštenje poslanika Dveri, iz kojeg se vidi da su naše sumnje i kritike odnosa Vlade prema migrantskoj krizi bile opravdane. Za 5 godina u Srbiji evidentirano je 618.412 tražilaca azila, od kojih je čak blizu 500.000 iz ratom zahvaćenih područja u kojima deluje Islamska država: Sirija i Avganistan. To je bio i razlog odlaska narodnih poslanika Dveri na sednicu SO Mladenovac gde je usvajan lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja migranata za period 2017-2021.

Najveći broj stranih državljana tražilaca azila u Srbiji po zemlji porekla su sledeći:

Sirija 316.224;

Avganistan 171.867;

Irak 79.165;

Iran 12.018;

Pakistan 11.081; 

Somalija 6.188;

Maroko 2.909; 

Eritreja  2.743;  

Nigerija 1.067;

Tražioci azila bi u slučaju nedobijanja željenog statusa u zemljama Severne, Srednje i Zapadne Evrope i njihovog izbacivanja iz tih zemalja, isti mogli da dobiju u Republici Srbiji i time steknu sva prava koja im Zakon o azilu pruža, a koji se gotovo ni u čemu ne razlikuje od Ustavom zagarantovanih prava građana Republike Srbije, a do sticanja prava građana Srbije bi bili smešteni u trajnim azilantskim centrima, koji se planiraju širom Republike Srbije.

U ovom trenutku je u Srbiji otvoreno 14 prihvatnih centara za prihvat migranata od Preševa do Subotice, od Šida preko Sombora do Kikinde, u Obrenovcu i Beogradu, u Pirotu, Banji Koviljači i Bogovađi…U opštini Aleksandrovac i beogradskoj opštini Mladenovac su u toku usvajanja nametnutih Lokalnih akcionih planova za poboljšanje položaja migranata, što ukazuje da Vlada Srbije ima nameru, da pod priticima iz Brisela, trajno naseli migrante u praznim srpskim selima i na teritoriji države Srbije uopšte.Vojne kasarne i odmarališta za decu kao u Divljanima kraj Niša u opštini Bela Palanka pretvaraju se u centre za azil.

Deca migrantni su integrisani u naš školski sistem, što nema nikakve logike, osim ove za koju mi izražavamo bojazan. Ta deca treba da imaju obrazovanje u okviru privremenih prihvatnih centara, ali ne i integraciju u obrazovni sistem Srbije.

”Ponavljam ključno pitanje na koje nikad nismo dobili odgovor: Zašto migranti kada uđu na teritoriju EU, kao što je Grčka, ponovo napuštaju EU, i umesto preko Bugarske, Rumunije i Mađarske stignu u svoje destinacije, oni prolaze kroz Srbiju da bi posle ponovo imali problem sa ulaskom na teritoriju EU? Da li vlast Aleksandra Vučića namerava da u narenih pet godina od Srbije napravi najveći azilantski centar u Evropi? ” – istako je Obradović.

Obradović je dodao : ”Sada razumete zašto je delegacija Dveri tražila da prisustvuje sednici skupštine gradske opštine Mladenovac i da pita zašto opština donosi plan o unapređenju položaja migranata? Postoji odluka Vlade Srbije da se kasarna u Maloj Vrbici pretvori u azilantski centar i sada je u toku donošenje lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata u narednih 5 godina, a u okviru toga opština treba da za to odvoji 2 miliona evra iz budžeta ove najsiromašnije beogradske opštine. Zar nije prvo trebalo rešavati nagomilane probleme Mladenovčana, a ne migranata? Siguran sam da su svi građani Srbije zabrinuti zbog ovoga i da sigurno ne žele da Srbija postane najveći azilantski centar u Evropi. – zaključio je Obradović.

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri