Српски покрет Двери данас је, у Пресцентру УНС-а у Београду, представио нови Економски проглас, који представља једну потпуно нову економску политику. На промоцији су учествовали: председник Двери Бошко Обрадовић, потпредседник Иван Костић, потпредседник Милован Јаковљевић и потпредседник проф. др Тамара Миленковић Керковић, која је са сарадницима и аутор Економског програма Двери.

У наставку доносимо нови Економски проглас:  

ЗА ПАМЕТАН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И БЛАГОСТАЊЕ ГРАЂАНА
 
Постојећи српски економски систем је неодржив, а пандемија COVID19 је учинила видљивим нестабилно стање јавних финансија и убрзала пропадање ионако рањиве и дискриминисане домаће привреде, ослабљене дугогодишњом нелојалном конкуренцијом, како у сфери јавне потрошње, тако и на домаћем и међународном тржишту роба и услуга.  

МИ У СРПСКОМ ПОКРЕТУ ДВЕРИ, као људи који никада нису били на власти нити учествовали у процесима уништења привреде и осиромашења грађана Србије, имамо конкретан и прецизан план како да уз мудро, стручно и професионално управљање, омогућимо коришћење природних, привредних и људских ресурса Србије за привредни развој и благостање свих грађана и увођење Србије у круг уређених и просперитетних држава. Српски покрет Двери вам представља свој Економски проглас под називом „ЗА ПАМЕТАН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И БЛАГОСТАЊЕ ГРАЂАНА“ у коме дефинише ДЕСЕТ ЦИЉЕВА И ВИШЕ ДЕСЕТИНА МЕРА НОВЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ И НА ДОМАЋЕМ ЕКОНОМСКОМ ИНТЕРЕСУ.

Предуслов Паметног економског развоја је ИСКОРЕЊИВАЊЕ ВИСОКЕ КОРУПЦИЈЕ И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – у јавној потрошњи и у јавним предузећима.

  1. ОБНОВА МОНЕТАРНОГ СУВЕРЕНИТЕТА, ЗАУСТАВЉАЊЕ ДАЉЕГ ЗАДУЖИВАЊА, ОБНОВА ДРЖАВНИХ И РАЗВОЈНИХ БАНАКА И РАЗВОЈ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА: мере монетарне и кредитне политике – повратак контроле Народне банке Србије над кредитном политиком и финансирање развоја, повећање динарске домаће штедње, конкуренција у банкарском сектору, заштита и обештећење банкарских клијената, оснивање државних  развојних, привредних и извозних банака…;
  2. ПРАВЕДНИ ПОРЕЗИ: ТРАНСПАРЕНТАН И ЕФИКАСАН ПОРЕСКИ СИСТЕМ СА УРАВНОТЕЖЕНИМ ЗАХВАТАЊЕМ У ПРОИЗВОДЊУ И ПОТРОШЊУ: мере фискалне политике – смањење броја и поједностављење пореских облика и парафискалних намета привреди, ефикасна и мотивисана пореска администрација, укидање пореза на минималне зараде и смањење доприноса на све зараде, Србија порески рај за предузетнике, IT сектор и фриленсере, прогресивно опорезивање луксузних производа и богатства, спречавање избегавања плаћања пореза од стране мултинационалних компанија…;
  3. АКТИВНА ДРЖАВА СА ПРОФЕСИОНАЛНИМ, ЕФИКАСНИМ И СТИМУЛИСАНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА И МЕНАЏМЕНТОМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА УЗ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И СМАЊЕЊЕ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ: уређивање платних разреда и преиспитивање свих диплома запослених у јавном сектору, професионална државна управа и локална самоуправа неосетљива на промену власти, кривична одговорност за партијско запошљавање и непотизам, елитни кадар у државној управи, организовање јавних радова, менаџмент у јавној управи и јавним предузећима искључиво на јавном конкурсу, улога државе у очувању природе, забрана изградње у заштићеним подручјима…;
  4. ЕКОНОМСКИ ПАТРИОТИЗАМ – ПОДРШКА ДОМАЋОЈ ПРИВРЕДИ – ПРИВИЛЕГОВАН СТАТУС ДОМАЋИХ ПРИВРЕДНИКА И ПРЕДУЗЕТНИКА ДО СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА ЛОЈАЛНУ КОНКУРЕНЦИЈУ И ОСЛОБАЂАЊЕ ТРЖИШТА ОД МОНОПОЛА: драконско кажњавање и уништење монопола у јавној потрошњи, пореске олакшице за мале бизнисе, за улагање у образовање, високе технологије и иновације, улагање у развој домаћих франшизних система и у извоз домаћих франшиза, гаранцијски фондови, ослобођење од комуналних такси у неразвијеним подручјима, плаћање ПДВ-а на наплаћене фактуре, стимуланси за инвеститоре из српске дијаспоре…;
  5. ЗАШТИТА ДОМАЋЕГ ТРЖИШТА ОД НЕРАВНОТЕЖЕ И ШТЕТЕ КОЈУ СТВАРАПРЕКОМЕРНИ УВОЗ, ДАМПИНГ И СУБВЕНЦИОНИСАНА РОБА ИЗ УВОЗА: ограничење увоза робе која изазива штету на домаћем тржишту, домаћи робни ваучери за најсиромашније, у јавним набавкама примат за домаћу робу и понуђаче…;
  6. ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЈАВНОЈ ПОТРОШЊИ И ПРАВНА ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА: Комисија за заштиту конкуренције  са најширим овлашћењима, повезана са тужилаштвом, ДРИ и другим телима која контролишу јавну потрошњу, заштита потрошача, драконске казне и незастарелост кривичних дела корупције у јавној потрошњи…;
  7. ОБНОВА И РАЗВОЈ ВИСОКОТЕХНОЛОШКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ТУРИЗМА: државна стратегија обнове и развоја индустрије, седиште Министарства индустрије у Крагујевцу или Нишу, инфраструктурне пројекте граде примарно домаћа предузећа, улагања државе у перспективна предузећа и гране по принципу заједничког улагања и конзорцијума, изградња слободних зона и индустријских паркова, смањење ПДВ-а у туризму, улагање у туристички маркетинг и српски бренд, субвенције домаћинствима за гасификацију и енергетску ефикасност…;
  8. ПОМОЋ ДОМАЋИМ ИЗВОЗНИЦИМА И АКТИВНА ИЗВОЗНА ПОЛИТИКА: промоција извоза контратрговински аранжмани за повезивање увоза са извозом, коришћење домаће куповне моћи за промоцију извоза, дестимулација увоза и стимулација извоза и франшизних аранжмана…;
  9. РАВНОМЕРАН РЕГИОНАЛНИ ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ И ЗАБРАНА ДАЉЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА – ПРИРОДНИХ МОНОПОЛА (енергетике, телекомуникација, пољопривредног земљишта и воде): порески стимуланси за улагање у неразвијена подручја, пореске олакшице за привреду и грађане у неразвијеним окрузима, такса од десет евра за сваки авио лет намењена неразвијеним подручјима, пореско ослобођење и регионална државна помоћ  за дијаспору за улагање и изградњу у граничним и неразвијеним  подручјима, забрана продаје стратешких државних предузећа-природних монопола и оснивање нових;
  10. КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНТЕНЗИВНИ РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА, ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊА, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ: улагање у истраживање 3% БДП, образовање, наука и иновације као национални приоритет, повезивање истраживача и привреде, субвенције за нове производе и проналаске, стимулације за повратак стручњака из иностранства…

[ngg src=“galleries“ ids=“365″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

 
Целу конференцију за медије поводом представљања новог Економског прогласа Српског покрета Двери, можете погледати овде: