Говор потпредседника Српског покрета Двери проф. др Тамаре Миленковић Керковић са конференције за медије у оквиру представљања Прогласа Српског покрета Двери ПРОМЕНА СИСТЕМА — СИГУРНОСТ ЗА СВЕ

Слом демократије у Србији је и узрок и исход свих наших проблема.

 Ми живимо у ери новог ауторитаризма.

Демократија је крвоток сваког друштва. Живот демократије је воља грађана. Професионални политичари као представници грађана су, на жалост, демократију успели да одвоје од грађана. У Србији су демократске институције практично укинуте. Постале су само фасада за партијски феудализам. Србија је „оболела“ од слома демократије. Грађани, с једне, и припадници партијске елите, са друге стране, фактички нису ни пред законом једнаки, а ни пред партијски заробљеним институцијама. Одатле сиромаштво, одатле огромна корупција, због тога је Србија све мања, и због тога нас је све мање, и због тога нам деца и образовани људи беже из Србије. Картел владајућих партија контролише сваки део система а грађанин је искључен из одлучивања. Избори као једини вид тзв. репрезентативне демократије постали су изборна диктатура. Систем свесно производи провалију између грађана и њихових представника, између народа и тзв. елите, као што ствара и лажну слику о  грађанском и политичком делу друштва као антиподима. Све су то методи за искључивање грађана из политичког живота и из доношења политичких одлука. Политика је привилегија партијске класе на власти.

Без обнове демократије српско друштво осуђено је на лагано умирање и нестајање и народа и државе.

Српски покрет Двери сматра да је једини начин за ОБНОВУ ДЕМОКРАТИЈЕ укључивање сваког грађанина  у доношење политичких одлука.  Поред представничке, изборне демократије, неопходна је тзв. партиципативна и директна демократија. Основну демократску идеју да „МИ ОДЛУЧУЈЕМО“ морамо вратити народу – Δέμος-у припаднику πόλης-а–државе. Српски грађанин треба да постане активан и заинтересован за проблеме своје државе и своје локалне заједнице.

Српски покрет Двери у ОБНОВИ ДЕМОКРАТИЈЕ ИМА три полазишта:

  1. НЕПОСРЕДНА ДЕМОКРАТИЈА и коришћења постојећих капацитета попут референдума и народне иницијативе које гарантује Устав, а које се системски занемарују. Ми тражимо много веће лично укључивање, ПАРТИЦИПАЦИЈУ  ГРАЂАНА у све врсте одлучивања о томе како ће се у Србији живети. Прави облик народног изјашњавања су бројни облици референдума и народних иницијатива на свим нивоима, а посебно на локалном нивоу власти.   
  2. ДИГИТАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА је први корак у обнови демократије и враћања поверења грађана у политику. Дигиталне интернет платформе могу да постану прави народни форум за информисање, за дебату и за изјашњавање, сада када свако, а посебно млади, ту платформу има на свом мобилним телефону.
  3. Српски покрет Двери покреће и јавну дебату о ПРОМЕНИ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА АЛИ И ЈАВНУ РАСПРАВУ О ИЗМЕНАМА ИЗБОРНОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ

Отварамо у овој јавној расправи велики број питања за читаву српску јавност. Нека од њих су и:

Циљ ДВЕРИ У ОБНОВИ ДЕМОКРАТИЈЕ је да грађани, а не само странке бирају народне посланике.
ЦИЉ ЈЕ ОБНОВЕ ДЕМОКРАТИЈЕ да коначно имамо праву народну, а не партијску Скупштину. 
Циљ ОБНОВЕ ДЕМОКРАТИЈЕ је да грађане у Скупштини коначно представљају људи својим именом и презименом, а не послушници партијских лидера.
ОБНОВА ДЕМОКРАТИЈЕ има за циљ ДА ГРАЂАНИНУ ВРАТИ ПОЛИТИКУ. СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ ИМА ЗА ЦИЉ ДА „ТИ ОДЛУЧУЈЕШ“.

Видео снимак можете погледати овде: Биографија проф. др Тамаре Миленковић Керковић:

Др Тамара Миленковић-Керковић је рођена у Нишу 28. јануара 1965. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу, док је магистеријум и докторат одбранила на Правном факултету Универзитета у Београду. На Економском факултету Универзитета у Нишу ради од 1992. год. где је после свих сарадничких и наставничких звања 2014. год. изабрана у научно звање редовни професор за научну област Трговинско право. Ужа област интересовања и научног рада др Миленковић Керковић су уговори трговинског права, франшизинг, факторинг, банкарско право, заштита потрошача, женско предузетништво, медијација и право финансијских институција. Има значајно међународно искуство са више пост-докторских и пројектних боравака на престижним институцијама у Италији (UNIDROIT), Француској, Мађарској, Пољској, Грчкој, Словенији и на Кипру. Аутор је шест уџбеника и монографија, и више од стотину научних радова. Аутор је одредаба за уговор о франшизингу и факторингу у Нацрту Грађанског законика Републике Србије, а у области франшизног пословања има значајно практично искуство у увозу страних и стварању домаћих франшизиних система 
Пре чланства у Српском покрету Двери никада није била члан политичке партије, а у Дверима је од септембра 2016. год. Обавља функцију председника ГрО Двери Ниш (од априла 2018. године), члан је Главног одбора странке, председник Савета за социјалну политику, члан Председништва и потпредседник Двери (од јуна 2019. године).
Говори енглески и грчки језик. Живи и ради у Нишу и има двадесетједногодишњу кћерку Настасју.

Део Прогласа Српског покрета Двери о обнови демократије – ТИ ОДЛУЧУЈЕШ:

Наш велики друштвени проблем је одсуство веће укључености грађана у политику. Више него икад потребна нам је партиципативна демократија, стварно укључивање грађана у политику и свест о томе да „ми одлучујемо“. Без обнове демократије нема повратка нормалном политичком животу нити стварања институција друштва и државе у којима ће владати сигурност за све грађане.
Зато предлажемо отварање јавне расправе о следећим смерницама за обнову српске демократије:

  1. Институцијама изборног система утицати на консолидовање страначко-политичког система који нужно подразумева његово поједностављивање и укрупњавање;
  2. Оснажити везу између изабраних народних посланика и бирача.
  3. Географска репрезентативност Парламента мора бити адекватнија и правичнија.
  4. Преображај политичке културе у правцу развијања демократичности унутар и између политичких партија.
  5. Установљавање стабилних и делотворних влада које су засноване на већини у бирачком телу, јер се једино на такав начин обезбеђује легитимност читавог политичког поретка.

Наш циљ је да грађани а не само странке бирају народне посланике, и да коначно имамо заиста народну а не само партијску скупштину. Залажемо се за партиципативну демократију као облик много већег личног укључивања грађана у све врсте одлучивања о томе како ћемо живети у Србији. То значи и непосредну, директну демократију и много већи број референдума на свим нивоима као најбољег начина за народно изјашњавање. Као први корак видимо коришћење дигиталних интернет платформи за информисање, дебату и изјашњавање. То је нови облик директне дигиталне демократије и проширења демократских права, која представљају увод у обнову српске демократије у целини. Двери се посебно обраћају младима, онима који су се родили и порасли у дигиталној ери и који је доживљавају као свој природан амбијент, да стваралачки учествују у обликовању сопствене будућности у Србији. Позивамо на отварање широке стручне и политичке јавне расправе, уз коришћење упоредних искустава из других демократских земаља, а све у циљу разговора и договора о коначним решењима за промену политичког и изборног система која би била плод широког друштвено-политичког консензуса