МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
 – ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА –

Поштовани,

Дана 3. септембра 2020. године поднели смо пријаву Просветној инспекцији сагласно  одредби члана 10. став 1. тачка 2. Закона о просветној инспекцији Републике Србије („ Службени гласник РС”, број 27/2018) да изврши  инспекцијски надзор,  односно да изврши контролу уписа студената на Факултет друштвених наука са седиштем у Београду, Булевар уметности 2а,  школске 2020/21 године и школске 2019/20 године. Факултет друштвених наука је у фази почетне акредитације и налази се у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

Факултет друштвених наука нема уверење о акредитацији на основу кога, сходно одредби члана 52. Закона о високом образовању, може вршити упис студената. Наиме, одредбом члана 52. Закона о високом образовању РС високошколска установа која се први пут акредитује, као што је то случај са овим факултетом, може вршити упис по добијању уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма.

На интернет страници Факултета друштвених наука стоји Акредитовано, испод Министарство просвете, науке и технолошког развоја, што је довођење јавности у заблуду. То је Дозвола за рад на основу које се не може вршити упис студената, сходно законским одредбама о почетној акредитацији.

Напомињемо да се Факултет друштвених наука оглашава и на другим интернет страницама, те таквим поступањем доводи јавност у заблуду.

Имајући у виду да Просветна инспекција није реаговала, овог пута подносимо УРГЕНЦИЈУ да што пре предузме радње у складу са Законом и спречи упис на предметну неакредитовану установу.

 
 С поштовањем,

За Српски покрет Двери
Маја Митић, адвокат
Председник Савета Двери за уставна питања, правду и законодавство