Novi besmisleni nameti preko zamene saobraćajnih dozvola

Još jedan namet građanima organizovala je aktuelna vlast u državi već odavno pretvorenoj u puku upravu za pljačkanje. Naime, poslednjih meseci, pored već postojećih nameta prisutna je praksa zamene saobraćajnih dozvola zbog ispravljanja prethodno pogrešno unetih podataka za šta odgovornost građanine snose.

Najčešća izmena odnosi se na pogrešno upisan broj motora motornog vozila što utvrđuje agencija za registraciju pre rađenja tehničkog pregleda a u kom slučaju se građani šalju u nadležnu instituciju MUPa radi utvrđivanja stvarnog broja na vozilu i za šta troškove snose sami, a ukoliko je registracija vozila već istekla – troškovi podrazumevaju plaćanje usluga šlep službe budući da za ovu potrebu ne možete izvaditi čak ni probne tablice.


Međutim, stvar se nikako ne završava ovde. Nakon što od Uprave kriminalističke policije dobijete potvrdu da je greška bila u ukucanom broju na saobraćajnoj dozvoli – sledi vam zamena ovog dokumenta iako na samoj kartici saobraćajne dozvole uopšte i ne postoji ugraviran broj motora. Dakle, ne samo što sami niste krivi za nastali problem, ne samo što vi snosite sve troškove već plaćate zapravo izradu potpuno identičnog dokumenta na kome ništa i nije moglo biti izmenjeno.


Budući da ovaj postupak na dnevnom nivou već prolazi više stotina građana, zahtevamo od nadležnih da ovu praksu hitno zaustave i počnu sa se ponašaju kao služba građana a ne uprava za pljačkanje i nove namete.

 


Savet za infrastrukturu Dveri