Brnabićeva i Vučić nastavljaju nasilje nad trudnicama

Dveri zahtevaju od premijera Ane Brnabić da zakaže hitan sastanak Saveta Vlade za populacionu politiku i donese još hitniju odluku da se svim trudncima u celosti isplate sva dugovanja.


Ovoj Vladi nisu dovoljne zabrinjavajuće činjenice i podatak svetskih stručnjaka koji predviđaju da će Srbija u 2050. godini imati 3 miliona manje stanovnika ili podatak Zavoda za statistiku Srbije da prosečno domaćinstvo u Srbiji ima tri člana, a prosečna porodica u Srbija samo jedno dete.


Zar ovo nisu dovoljno zabrinjavajući podaci koji bi morali da nateraju Vladu Srbije da zaštiti trudnice i stimuliše pro-natalitetnu politiku, a ne da im oduzimaju i ono malo što im po zakonu pripada.


Deklaracija o zaštiti porodice koju su Dveri predale Narodnoj skupštini mora što pre da se usvoji, jer predviđa uvođenje institucije Zaštitnika porodice, koji bi pratio sva aktuelna dešavanja porodičnog života u Srbiji, ukazivao na eventualne probleme i nudio konkretna rešenja.


Tako nikada ne bi došlo do kašnjenja isplata trudnicama.


 

Radoš Pejović,

Savet za porodicu i socijalna pitanja

Srpskog pokreta Dveri