Српски Покрет Двери - Лого
Search
Dveri: Vladi Srbije interesi stranaca važniji od radnika Fijata

Ani Brnabić se ne može verovati i prekid štrajka radnika „Fijata“ u Kragujevcu je klasičan primer političke manipulacije i uterivanje straha radnicimima, jer radnici više rade, a manje zarađuju, na državi sav teret, a stranci se bogate. Ovo je još jedan dokaz lobiranja za interese stranaca sa vrha države.

Republika Srbija, njena privreda i građani neminovno će se, u vrlo bliskoj budućnosti suočiti sa tragičnim posledicama nametnutih privredno-sistemskih promena s početka novog milenijuma, neznanja i pogrešno vođene ekonomske poltike prethodnih i aktuelne vlasti.

               Reprezentativni slučaj i oličenje naopake ekonomske politike države kroz „investiranje u strane investitore“ ovih dana dobija novu dimenziju kroz dešavanja u FCA SRBIJA d.o.o. Kragujevac. Iako država godinama odbija da objavi precizne podatke o ulaganjima i pojedine delove ugovora sa Fiatom, dosta podataka, koji ukazuju na opravdane motive zaposlenih na štrajk u ovom preduzeću, mogu se videti u finansijskom izveštaju ove kompanije.

Iznosimo samo neke bitne činjenice iz kojih se mogu izvesti određeni zaključci koji će svakako ukazati na grube propuste države, njeno podaništvo prema većinskom stranom investitoru, ali i zamagljivanje finansijskih izveštaja, isisavanje kapitala i dobiti, prekomerno zaduživanje FCA SRBIJA d.o.o. kod banaka uz povećanje obaveza prema dobavljačima i eksploataciju zaposlenih u tom preduzeću.

               Po podacima iz finansijskog izveštaja revizora FCA SRBIJA d.o.o. Kragujevac za godinu završenu 31. decembra 2016. godine, objavljenih na sajtu Agencije za privredne registre, stoji da su: ukupni prihodi od prodaje automobila smanjeni sa 137.066.066.000,00 dinara u 2015. godini na 128.756.558.000,00 dinara ili za više od 8,3 milijardi dinara. Ovi podaci ukazuju na pad tražnje na tržištima za modelom Fiata koji se proizvodi u Kragujevcu, što logikom investitora, neminovno upućuje da je potrebno smanjenje obima proizvodnje istog, a uz smanjenje obima proizvodnje i smanjenje broja radnika (za oko 300). U prilog ovom zaključku ide i stav menadžmenta Fiata u Torinu da analizom tržišta Fiat treba u ovom momentu da da akcenat na proizvodnju velikih i luksuznih modela automobila, ali po svemu sudeći tu privilegiju neće dati fabrici u Kragujevcu. 


Da u poslovanju FCA SRBIJA d.o.o. Kragujevac nešto ne ide kako valja, a što ukazuje da je problem uočen i pokušan da bude rešen tokom 2016. godine od strane države Srbije, ali ne i većinskog akcionara, jeste da su ukupni prihodi od premija, subvencija i dotacija FCA SRBIJA d.o.o. Kragujevac povećani su 2.493.288.000 dinara u 2015. godini na 3.781.091.000 dinara u 2016. godini. To znači da je rizik potencijalnih socijalnih problema nastalih smanjenjem obima proizvodnje i gubitkom posla zaposlenih pao ili trebao da bude sprečen isključivo finansijskim potsticajima manjinskog akcionara – države Srbije (dok je projektovani profit ostao usmeren na većinskog).


Podatak iz finansijskog izveštaja da su troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u 2015. godini iznosili 3.122.719.000 dinara i da su smanjeni su u 2016. godini na 2.786.758.000 dinara ili za blizu 11%, upućuje nas na zaključak da je došlo ili do smanjenja broja zaposlenih, ili do smanjenja njihovih zarada, do uskraćivanja nekih od benificija ili pak na reorganizaciju unutar sistema na način da je izvestan broj radnika umesto da radi samo na svom radnom mestu, radio na nekoliko pozicija u radnom procesu istovremeno u cilju ušteda poslodavcu, a na teret dodatnog angažovanja zaposlenih. Sve izneto je u skladu sa definicijom stvaranja profita u neoliberalnom, svetu velikih multinacionalnih kompanija – siguran deo profita za kompaniju nastaje stvaranjem viška neplaćenog rada zaposlenih i obespravljenih.


Imajući pak u vidu finansijske obaveze po kreditima i prema dobavljačima FCA SRBIJA d.o.o. Kragujevac u iznosu od 50.086.656.000 dinara, njihovu strukturu i ročnost dospeća, a sa druge strane povećanje rashoda uvezenih delova i sklopova dolazi se do zaključka da u poslovanju ovog preduzeća ima mnogo nelogičnosti, koji ukazuju na zakonom zabranjene radnje, pre svega na fenomen transfernih cena i nelegalnog iznošenja dobiti i isisavanja kapitala iz Srbije.Na osnovu ove kraće analize stiče se utisak da Vlada Republike Srbije ne zna šta se dešava u ovom preduzeću, iako je manjinski akcionar. Radnici osećaju da nešto nije u redu, da više rade, manje zarađuju i da su im uskraćena određena prava, ali po svemu sudeći ne razumeju finansijske malverzacije, motive i logiku dešavanja u FCA SRBIJA d.o.o. Kragujevac.

Umesto da preispitaju poslovanje FCA SRBIJA d.o.o. Kragujevac, izmere efekte ulaganja ogromnih novčanih sredstava poreskih obveznika građana Srbije u isto, razotkriju i sankcionišu nezakonite radnje, a pre svega stanu u zaštitu interesa države i zaposlenih državni organi, a pre svega Vlada i njena premijerka optužuju radnike da su izmanipulisani, da iza štrajka stoji loša namera i politički interes.

Gospođo Brnabić, iza ovakvih dešavanja i svih uočenih negativnih posledica po državu Srbiju, njenu privredu i građane stoje interesi stranih država, multinacionalnih kompanija i lobista stranog interesa koje upravo Vi i Vaša vlada predvodite.
Savet za finansije, ekonomiju i privredu Dveri

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: