21. век је век чувања животне средине и органске хране. Електронике, компјутеризације и роботизације производње. И то је перспектива са којом наш сељак мора да се суочи како би био спреман за примену нових технологија у производњи. Сасвим је очигледно да му је потребна помоћ да унапреди газдинство и производњу на корист своје породице и државе. Српски покрет Двери нуди помоћ кроз презентацију програма зеленог патриотизма и дигиталну пољопривредну платформу.

          Желимо да кроз перманентну интеракцију са нашим пољопривредницима чујемо њихове проблеме и потребе, као и да их правовремено и истинито информишемо о свим савременим и еколошким начинима унапређивања производње. Убеђени смо да производња здравствено безбедне и еколошке хране може веома брзо оживети сељака, село и учинити Србијом истинским лидером у Европи. Имамо здраво еколошку подлогу што је значајна предност на тржишној светској утакмици.

Сунчева енергија се сада користи веома мало у стварању зелене биљне масе, а на зеленој маси заснива се сточарска производња. Употребом сунчеве енергије производња биљне масе је неограничена. Сунчева соларна енергија се може у великој мери користити у наводњавању у системима кап по кап, затим у хладњачама за сушење производа док се светлосна енергија може искористити за борбу против биљних болести и штеточина. Посебну бригу треба посветити термалним изворима и води и њиховом искоришћењу јер пружају огромну могућност за производњу зимског и раног воћа, цвећа, итд.

Српски покрет Двери кроз програм зеленог патриотизма жели да подигне свест наших произвођача о примени агротехничких мера како бисмо заједно сачували тај најважнији ресурс за пољопривредну производњу, а то је земљиште. Прекомерна употреба синтетичких ђубрива довела је до закисељености земљишта и повећања хемије у храни.

Зато у будућој стратегији развоја предност морају имати употреба природних, а пре свега стајских ђубрива јер се на тај начин могу неутралисати штетни утицаји на животну средину, проузроковани прекомерних коришћењем хемијских средстава за ђубрење.

Када се Двери буду питале и одлучивале забраниће увоз и промет ГМО семена и хране, јер сматрамо да је будућност Србије у производњи органске хране. Формираћемо министарство које ће се бавити безбедном исхраном становништва и органском храном. Сама промена назива надлежног министарства јасно говори о новој политици у овој области.

Одговорни и сигурни људи у савету за пољопривреду, село и предузетништво знају да бављење пољопривредом није хоби, већ занимање, а циљ сваког занимања је што бољи профит, као и компетентност на тржишту. Зато је улога државе велика као и обавеза, и одговорност.

 

Драгана Милићевић

Члан Председништва Двери

Члан савета за село, пољопривреду и предузетништво