Српски Покрет Двери - Лого
Search

У припреми за штампу је нова књига Бошка Обрадовића – Криминални кругови: Бела књига о криминалу и корупцији у врху МУП-а Србије и актуелне власти СНС. У наставцима доносимо изводе из ове књиге која ће први пут пописати и јавно објавити све главне носиоце криминала и корупције у Србији.

     Зашто је Мегатренду било потребно 25 дана да објави студентски досије Небојше Стефановића? Зато што им је требало толико времена да га фалсификују. Зашто др Небојша Стефановић лично још увек није јавно показао свој студентски индекс и диплому о стеченом високом образовању? Зато што ти документи не постоје као ни инострани факултет који је министар завршио и много теже се фалсификују па им за то треба више времена.

Оно што је председник Савета Универзитета Мегатренд академик Љубиша Ракић објавио као студентски досије Небојше Стефановића је тежак фалсификат и нова криминална превара за коју ће сви надлежни на Универзитету Мегатренд на челу са академиком Ракићем морати да одговарају. Из објављеног досијеа сазнали смо још низ информација које апсолутно иду на руку доказима да је факултетска диплома Небојше Стефановића на фантомском иностраном Мегатренд факултету непостојећа. 

Наиме, дозволу за некаква предавања и одржавање испита још увек непознате филијале лондонског привредног друштва „Megatrend International Expert Consortium Limited“ у Београду дало је тадашње савезно Министарство за економске односе са иностранством. То и јесте био посао тог министарства у чијој је надлежности било давање дозвола за рад страних фирми у нашој земљи. Међутим, то министарство по тадашњим законима није могло да даје дозволе за рад страних образовних институција у нашој земљи, и – што је пресудно –  привредно друштво „Megatrend International Expert Consortium Limited“ из Лондона уопште није регистровано за образовну делатност у Великој Британији, и самим тим није могло да издаје никакву лиценцу за ту делатност у Србији.

Оно што Универзитет Мегатренд крије као најважнију тајну информацију јесте како се звала лажна филијала овог лажног иностраног факултета у Београду, која је заправо одржавала факултетске активности у Сава центру од 1990-2014, у којој је дипломирао Небојша Стефановић и још 1053 његових колега лажних студената. На рачуну за закуп сале из новембра 1996. године као адреса наручиоца овог посла стоји – веровали или не – извесни „Мегатренд 11000 Београд“, а руком је изнад овога дописано „Пословна школа“. Каква је ово пословна школа „Мегатренд 11000 Београд“ и у каквој је она вези са привредним друштвом „Megatrend International Expert Consortium Limited“ из Лондона – академик Ракић нам није одговорио.

Информација која стоји на званичном сајту министра унутрашњих послова је да је он завршио основне академске студије на Факултету за пословне студије у Београду, што је – лаж! Небојша Стефановић није завршио никакав домаћи факултет, па ни фантомску пословну школу „Мегатренд 11000 Београд“, већ је нострификовао диплому непостојећег иностраног факултета „Megatrend International Expert Consortium Limited“ за диплому Мегатрендовог домаћег Факултета за пословне студије који никада није студирао. У поступку нострификације дипломе утврђује се степен и врста стручне спреме и стручни назив који припада имаоцу дипломе стечене у иностранству. Како се може вршити нострификација дипломе која није стечена у иностранству, тј. коју није издала образовна институција већ евентуално страно привредно друштво које није регистровано за образовну делатност?

Кључни документ који академик Ракић није показао јавности јесте уговор о сарадњи између иностраног привредног друштва „Megatrend International Expert Consortium Limited“ из Лондона и пословне школе „Мегатренд 11000 Београд“, ако такво нешто уопште постоји. Из тога бисмо видели како је привредно друштво које у Великој Британији није регистровано за образовну делатност могло да изда лиценцу некаквој пословној школи у Србији да се бави високим образовањем, и ко је то одобрио од тадашњих надлежних државних органа, што је чист криминал.

Законом о универзитету који је ступио на снагу 1992. године и који је важио у време студирања Небојше Стефановића из Београда, у члану 14. прецизирано је да Министарство просвете утврђује испуњеност услова за обављање делатности универзитета и за почетак рада и обављање делатности факултета. По тадашњим прописима, Универзитет може организовати магистарске и докторске студије из свог делокруга у сарадњи са страним универзитетом или међународном организацијом, али за основне студије не постоји таква могућност. Дакле, чак и ако постоји такав уговор о сарадњи између иностраног привредног друштва „Megatrend International Expert Consortium Limited“ из Лондона и домаће пословне школе „Мегатренд 11000 Београд“ – он је противзаконит. Дакле, објава Мегатренд универзитета о дозволи од стране савезног Министарства за економске односе са иностранством је обмана јавности и подлеже кривичној одговорности. Споразум о међусобној сарадњи две високошколске установе је могућ, али само ако обе установе имају дозволу за обављање високошколске делатности, што овде очито није случај. Не може страно привредно друштво да закључи уговор са домаћом вишом школом или факултетом о реализацији наставног процеса и да издају дипломе које имају карактер стране јавне исправе, јер дотично привредно друштво из иностранства нема никакве везе са образовном делатношћу.

 

Шта је све спорно у студентском досијеу Небојше Стефановића?

Изражавамо сумњу у веродостојност документације из досијеа студента Небојше Стефановића, Пар техничких, али врло важних података наводи нас да је у питању лажирање документације. ШВ образац који попуњава студент, матична књига студената и матична књига дипломираних студената исписана је истим рукописом, а реч је о протеку времена од 10 година. Чак и да је исти референт попуњавао податке читаве деценије, рукопис би се бар незнатно променио. У матичној књизи студената једино се број Небојше Стефановића разликује од других, јер му недостаје један број. То је логично када се документација фингира, односно лажира. У колони просечна оцена само код Небојше Стефановића изостаје тај податак. То се такође дешава у случајевима „пеглања” папира. Из досијеа се не види да ли је настава у Сава центру одржавана на српском или енглеском језику, ко су били ти фантомски професори из Француске, Немачке, Енглеске и Србије, које помиње академик Ракић, које тачно испите је и када положио министар Стефановић, нити се зна шта је разлог његовог тако дугог студирања које је трајало 10 година, од 1995-2004?

 

Закључак

Уместо да буду образовно-научне институције, приватни факултети у Србији постали су привредна друштва за масовно фабриковање диплома. Суштина је у системској корупцији, а пре свега у привилегији добијеној од државе да се дипломе универзитета могу продавати – дакле, не издавати као уверења о знању, већ продавати, као што се продаје свака роба: за новац. Зато је „афера Мегатренд“ срце коруптивног политичког система у Србији који траје 30 година без обзира на смене власти. Док се овај криминал не разреши не можемо очекивати решење било ког другог озбиљног проблема у Србији јер су на власти људи са купљеним дипломама и плагираним докторатима.

 

Криминални кругови 5 – Где су данас и шта раде Стефановићеви ментори?

 

Бошко Обрадовић

Народни посланик и председник Српског покрета Двери

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: