Мере које су уведене зарад спречавања ширења вируса ЦОВИД 19 нису заобишле ни правосудни систем Србије. Једна од оних која је крајње неуобичајена чак и за ванредно стање јесте организовање онлајн суђења  уз помоћ Скајпа. Правосуђе се брзо прилагодило новонасталим околностима, Министарство правде донело је Препоруке, а затим је Високи Савет судства донео Закључак према којем ће се у току ванредног стања одржавати само суђења која не трпе одлагање.

     Међу суђењима која не трпе одлагање налазе се суђења за кривична дела Непоступање по здравственим прописима за време епидемије (чл. 248 КЗ) и Преношење заразне болести (чл. 249 КЗ). Због ових кривичних дела терете се најчешће појединци који су прекршили меру изолације, међу њима су они који су дошли из иностранства па им је мера самоизолације одређена преласком границе, или они који су били у контакту са зараженим или појединци који нису поштовали тзв. полицијски час. Према подацима се тренутно у притвору због ових кривичних дела налази стотине људи. Свим тим лицима која се налазе у притвору повређена су права загарантована Уставом и законима ове земље.

     Држава је мимо законодавне процедуре „кориговала“ права окривљених на правично суђење, искључила могућност припреме одбране јер је окривљени онемогућен да обави поверљив разговор са својим браниоцем, повређено је начело непосредности, искључена јавност са суђења. На делу то изгледа тако да судови имају инсталиране рачунаре са камером и микрофоном и инсталиран програм Скајп. Лице којем се суди не долази у судницу, већ се налази у притворској јединици и суди му се путем видео линка.

     Поновимо то још једном: човек се преко видео линка осуђује на неколико година затвора!!!! Коришћење компјутерског програма за суђење путем видео линка не би био нарочит проблем када би тако нешто било предвиђено Закоником о кривичном поступку, међутим Законик о кривичном поступку овакву могућност не предвиђа, чак ни у ванредном стању.

    Једно од основних начела кривичног поступка је начело непосредности. Према овом начелу сви докази морају бити изведени пред судијом непосредно. Другим речима, судија мора да види и чује одбрану окривљеног, али не путем видео линка већ у судници јер судија мора да формира свој став о изведеним доказима. Лице коме се суди мора бити присутно у судници. Закон познаје два изузетка од овог правила да је лице коме се суди у бекству или недоступно државним органима. Међу овим изузецима се не налази опасност од ширења вируса. Право лица коме се суди да присуствује суђењу и да му се суди јавно толико је важно да је зајемчено и Уставом РС али Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода. У чл. 202. Устава РС се наводи да су по проглашењу ванредног стања дозвољена одступања од људских и мањинских права али само у обиму у коме је то неопходно. Мере одступања нису дозвољене у односу на чл. 32. Устава –Право на правично суђење. Сваки грађанин, и у условима ванредног стања има право на независан, непристрасан и законом већ установљен суд. То значи да има право да му тако установљен суд, правично и у разумном року јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог покретања поступка, као и о оптужбама против њега.

     Нажалост, ми живимо у земљи двоструких аршина и девалвације свих права, па и Уставом гарантованих, јер ако је циљ ових измена начина суђења да се брже и снажније пошаље порука да ће се санкционисати сви који крше законе и не поштују мере у ванредном стању онда је крајње време да органи који их прописују почну да их примењују на починиоце и кршиоце истих из својих редова. Сви, без изузетка, морају да се придржавају Устава и закона јер у противном имамо суспензију владавине права. Потребно је да свака институција и у ванредном стању обавља свој део посла и надлежности, тим пре што је из њих искључена Народна скупштина.

Адвокат Маја Митић,
Председник Савета за уставна питања, правду и законодавство Српског покрета Двери