Има ли елемената кривичног дела надрилекарства из члана 254. КЗ у наступима власника ТВ Пинк и јавним апелима о успешности лечења Ковид 19 вируса тзв. озонотерапијом???

Кривичним закоником је предвиђено да ко се бави без одговарајуће стручне спреме лечењем чини ово кривично дело.

Пре свега, лечењем могу да се баве само и једино она лица која су стручно оспособљена за обављање те делатности.

Лечење значи предузимање свих оних здравствених мера у здравственој заштити која чине лица која су завршила медицински или стоматолошки факултет.

Оно се дефинише као давање дијагнозе и одређивање терапије. Терапеутске мере лечења се састоје у давању лекова, предузимању одређених захвата на телу лица које се лечи, саветовање да се предузму одређене мере и узимају одређена средства…

Извршилац дела треба да се бави лечењем. Бављење значи трајније и чешће предузимање неке делатности, уз спремност учиниоца да ту делатност понавља. Има схватања конструкције колективног кривичног дела и да је за његово постојање битна спремност учиниоца да га понавља, без обзира да ли је предузета једна или више радњи извршења.

Ово лечење треба да се врши без одговарајуће стручне спреме.

Последица дела је апстрактна могућност за наступање опасности за здравље људи тако да за постојање дела није значајно да ли је лечење било успешно или штетно. Дакле, дело постоји и кад је дошло до побољшања здравља леченог лица. Не тражи се конкретна опасност по здравље људи , јер лечење од стране неквалификованих лица само по себи представља опасност по здравље људи.

Кривица учиниоца се заснива на директном или евентуалном умишљају која обухвата свест да се лечење врши без одговарајуће стручне спреме.

Закон о здравственој заштити предвиђа дужност примењивања само научно доказаних проверених и безбедних здравствених технологија у превенцији, дијагностиковању, лечењу и рехабилитацији оболелих и повређених.

Говори се о здравственој технологији која подразумева безбедне,квалитетне и ефикасне лекове и средства, медицински софтвер, медицинске процедуре као и услове за њихову примену.

Процена здравствених технологија је поређење нових са технологијом која се користи у пракси или сматра најбољом могућом то јест тзв.златни стандард, на основу клиничке делотворности и безбедности,економских анализа,етичких,правних социјалних и организационих последица и ефеката.

Процена здравствених технологија односи се на процену једне технологије за једну индикацију у поређењу са најбољом постојећом или више технологија за једну индикацију или једне технологије за више индикација у поређењу са најбољом постојећом.

То је један мултидисциплинарни, стручни, непристрасни, објективни и транспарентни процес који обједињује начела медицине засноване на доказима и економске анализе, у циљу давања мишљења о оправданости примене нове технологије односно замене досадашње здравствене технологије.

Процену ових здравствених технологија и давања мишљења о процени здравствене технологије обавља Завод за јавно здравље Републике Србије.

Дакле, ако су ови услови испуњени Законом о здравственој заштити и ако нема ниједног елемента бића кривичног дела из члана 254. КЗ у овом случају, онда нема потребе за вакцином нити хлорокином у борби против Ковид 19 вирусa, већ  само НАПРЕДНО уз озон.

И опет,

мислите о томе.

 

Михаило Лакчевић

адвокат из Београда и члан Српског покрета Двери

 

Фото: Твитер